10:09, 03/09/2019

Hồ sơ mời thầu cao tốc Bắc - Nam được xây dựng chặt chẽ

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Khánh Hòa về việc cần thận trọng khi tuyển chọn nhà thầu thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, tránh tình trạng đội vốn, thi công kéo dài, gây lãng phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước. Cử tri cũng đề nghị tăng cường việc giám sát các công trình trọng điểm quốc gia để hạn chế tình trạng tiêu cực, lãng phí và đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Khánh Hòa về việc cần thận trọng khi tuyển chọn nhà thầu thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình, tránh tình trạng đội vốn, thi công kéo dài, gây lãng phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước. Cử tri cũng đề nghị tăng cường việc giám sát các công trình trọng điểm quốc gia để hạn chế tình trạng tiêu cực, lãng phí và đảm bảo chất lượng, tiến độ.


Trong văn bản trả lời, Bộ GTVT cho biết, các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía đông được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Để đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, xây dựng hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu với quy định chặt chẽ về năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật, năng lực tài chính và đưa vào nội dung của hợp đồng đầy đủ chế tài xử lý khi nhà đầu tư có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình. Bộ cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc lựa chọn nhà thầu của nhà đầu tư, đảm bảo nhà thầu tham gia thực hiện dự án có đủ năng lực theo quy định pháp luật, đồng thời có chế tài để yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, thay thế nhà thầu yếu kém về năng lực hoặc thi công chậm tiến độ...


Ngoài ra, với trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước và là cơ quan trực tiếp được giao quản lý các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, Bộ GTVT sẽ chủ động thường xuyên giám sát, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.


THÀNH NAM