VIDEO: Cảnh sát hình sự Nha Trang kể chuyện bắt cướp.