VIDEO: Trang trại nuôi bồ câu Pháp đạt chứng nhận OCOP 4 sao18/03/2023