VIDEO: Xử lý nghiêm hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch02/09/2021