VIDEO: Các chốt liên ngành kiểm soát ở Nha Trang giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan20/07/2021