VIDEO: Phát khẩu trang miễn phí cho ngư dân04/04/2020