VIDEO: "Núi Cô Tiên, vì sao quy hoạch 1/500 có trước quy hoạch 1/2000?11/07/2019