"Hình của nước trọn vẹn" trên tem bưu chính Việt Nam

Thứ Sáu, 27/08/2021, 22:43 [GMT+7]

"Hình của nước trọn vẹn" trên tem bưu chính Việt Nam

Trong kho tàng tem bưu chính nước ta, có rất nhiều bộ tem, mẫu tem in hình bản đồ Việt Nam và trong những mẫu tem này, đặc biệt chỉ có vài bộ tem, mẫu tem ngoài bản đồ Việt Nam còn có thêm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 


Trước năm 1975, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc sự quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng hòa (ở miền Nam). Khi đất nước thống nhất, nước ta tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất thì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chính thức trực thuộc sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều này thấy rõ qua bộ tem “Việt Nam thống nhất” phát hành ngày 24-6-1976, in hình bản đồ Việt Nam, trống đồng có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là bộ tem đầu tiên có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên tem bưu chính Việt Nam.


Những bộ tiếp theo có 2 quần đảo gồm: “Kỷ niệm 40 năm bầu cử Quốc hội đầu tiên 1946 - 1986” phát hành ngày 6-1-1986; bộ tem “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” phát hành ngày 19-1-1988 giới thiệu hình ảnh “Đội Hoàng Sa thế kỷ XVII - XVIII” và tem 100 đồng có hình  bản đồ cổ Việt Nam cùng đảo Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa trong “Đại Nam nhất thống toàn đồ”; tem khối bộ “Du lịch” phát hành ngày 20-4-1988; mẫu tem “Thành tích giữ nước” phát hành ngày 1-9-1990; mẫu tem “Đường thông tin bằng cáp sợi quang” phát hành ngày 1-3-1993; mẫu tem “Các chặng đường phát triển” phát hành ngày 15-8-1993. Bộ tem “Kỷ  niệm 40 năm ngày thành lập Hội Tem Việt Nam 30-12-1960 - 30-12-2000” phát hành ngày 6-10-2000, trên tem in lại bộ tem “Việt Nam thống nhất” năm 1976 và đương nhiên có hình bản đồ Việt Nam trọn vẹn. Mẫu tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX” phát hành ngày 18-4-2001 có hình bản đồ Việt Nam trọn vẹn bên trái của tem.


Việc phát hành các bộ và mẫu tem trên đã khẳng định rõ ràng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Chúng ta kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.


Ngụy Như Ánh

.

các thông tin tiện ích