Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia thông báo

Thứ Ba, 14/05/2019, 20:42 [GMT+7]

Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang thông báo:


Kiểm đếm xác định khối lượng bồi thường giải tỏa thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia đối với phần diện tích 5,73ha còn lại chưa thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cụ thể như sau:
Thời gian thực hiện kiểm đếm: Kể từ ngày 15/5/2019 đến ngày 24/6/2019.


Đối tượng kiểm đếm: Tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới thu hồi đất dự án.


UBND xã Vĩnh Thái, UBND xã Vĩnh Hiệp, Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường chủ trì phối hợp Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái mời tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất bị giải tỏa, hộ khẩu, chứng minh… và tiến hành đo đạc, kê khai, kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.


Chi tiết liên hệ UBND xã Vĩnh Thái, UBND xã Vĩnh Hiệp và Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái tại địa chỉ: Tòa nhà DV2, đường 12, KĐT Mỹ Gia, Nha Trang. Điện thoại: 02583.723.555.
 

.

các thông tin tiện ích