Công an huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Năm, 09/07/2020, 11:58 [GMT+7]
THÔNG BÁO
 
Công an huyện Vạn Ninh hiện đang tạm giữ 622 phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe ba gác các loại… (Có danh sách kèm theo) vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đến nay đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến xử lý mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm.
 
- Căn cứ Luật giao thông đường bộ;
 
- Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 
- Căn cứ Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
 
Công an huyện Vạn Ninh thông báo ai là chủ sở hữu, người vi phạm, người quản lý, sử dụng hợp pháp số xe mô tô, xe máy nói trên liên hệ Công an huyện Vạn Ninh (qua Đội Cảnh sát giao thông, địa chỉ: 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại: 02583.911.119) để giải quyết.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhận thì Công an huyện Vạn Ninh ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 
 

DANH SÁCH

PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ

 


TT

Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ (nếu có), tình trạng thực tế của phương tiện

 1         

- Số máy: FMJ-025677

- Số khung: W7H025677

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 120

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/06/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 2         

- Số máy: VDEJQ152FMHB150177

- Số khung: RPEXCH8PEBA150177

- Số loại: 110BS

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

3

- Số máy: FMH207578

- Số khung: M7B007578

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

4

- Số máy: FMH-1004827

- Số khung: UM5X-004827

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

5

- Số máy: LC150FMG01621426

- Số khung:X5100*600007889

- Số loại:

- Nhãn hiệu: SOEM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

6

- Số máy:FMH-010396

- Số khung: VDGBCH0B4DG000396

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SUNGGU

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

7

- Số máy: 5WP9-012711

- Số khung: 906Y012711

- Số loại: MIO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích:113

- Màu sơn: Đen Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 8 

- Số máy: E432-VN203447

- Số khung: E49L050203447

- Số loại:SMASH

- Nhãn hiệu:SUZUKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

 9 

- Số máy: 150FMG80307966

- Số khung: CG0012U307966

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/01/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

10 

- Số máy: 0083484

- Số khung: 0083484

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: DREAM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/01/1997

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

11 

- Số máy: FMC-990118528

- Số khung: CGLC8X2D02114

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SWAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

12 

- Số máy: VTT31JL1P50FMG000213

- Số khung: TT6XP00213

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EQUA

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/01/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

13

- Số máy: RNRHD152FMH102299

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

14

- Số máy: FMH-033010

- Số khung: CH022TT033010

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

15

- Số máy:VUMYG150FMG127848

- Số khung: RL1DCG2HY7B127848

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:TRAENCOMOTOR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

16

- Số máy: VPD0R152FMH00023292

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

17

- Số máy: FMH-1011849

- Số khung: UM5X011849

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích:108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

18  

- Số máy: FMHV370608

- Số khung: MN7H000608

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: XINGEU

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

19

- Số máy: VHLFM152FMHV01127239

- Số khung: RMNWCHSMN9H002739

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SYMEN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

20

- Số máy:2812510

- Số khung:2812394

- Số loại:CF50

- Nhãn hiệu:CHALY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

21 

- Số máy: 0150FMG0002964

- Số khung: RMEDCG9ME5A002964

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

22

- Số máy:FMHSV001177

- Số khung: ND91L01177

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

23

- Số máy: FMHB006305

- Số khung: CH014TT006305

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NAKASEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

24

- Số máy: FMG-35C301197

- Số khung: CG075DR001067

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:WIFE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

25

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

26

- Số máy: RPKFM1P52FMH00003042

- Số khung: CH032PD003042

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

27 

- Số máy: LC152FMH01508440

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

28

- Số máy: VMSA448H000391

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

29

- Số máy: LC150FMG01030490

- Số khung: Rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

30 

- Số máy: FMH-ST08001399

- Số khung: ND51081399

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

31

- Số máy: FMH-10443661

- Số khung: CG20X-0232190

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LEXIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

32 

- Số máy: 68207

- Số khung: 68207

- Số loại:

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

33

- Số máy:FMH-00017249

- Số khung: VTLBCH023TL017249

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

34

- Số máy: VDP52FMH019072

- Số khung:PCH-0011P029072

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROMANTIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

35  

- Số máy: FMH-360141330

- Số khung: UM5X141330

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:VIVIIV

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

36 

- Số máy: FMG-002538

- Số khung: T7XB02538

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: APONI

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/06/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

37 

- Số máy: FMG-200005666

- Số khung: PCG0012T008753

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:JIULONG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

38 

- Số máy: FMH025200

- Số khung: M8XC25200

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VVAV

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/03/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

39

- Số máy: 1P53FMH10294478

- Số khung: LFDL11010295132

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

40 

- Số máy: FMH-320271692

- Số khung: CH022VT006948

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: LINDALIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

41

- Số máy: FMH-10064930

- Số khung: WE110-Y0064728

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: WELL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

42

- Số máy: FMH-7008971

- Số khung: H7A008971

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: AVARICE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

43     

- Số máy: FMH-002564

- Số khung: CH0UM6XS02564

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

44

- Số máy: 35E2007674

- Số khung: 350X7Y804873

- Số loại:NEO

- Nhãn hiệu:FUTURE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

45 

- Số máy: RPHDS152FMH00201096

- Số khung: RPHWCHBUM9H201096

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: DAMSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

46 

- Số máy: LC152FMH00018399

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

47 

- Số máy: VDG1P50FMG3002176

- Số khung: VDGDCG013DG002176

- Số loại:XS100

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

48 

- Số máy: FMH10443719

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

49

- Số máy: V5ALC152FMH008972

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

50

- Số máy: VMF152FMHB014850

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

51

- Số máy: FMH-Y0099777

- Số khung: YX110C-00000042

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

52

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

53

- Số máy: FMH-350142173

- Số khung: UM5B142173

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAZELET

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

54 

- Số máy:FMH-113554

- Số khung: UM6B003554

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

55

- Số máy:FMH003546

- Số khung:CH2RPA003546

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WADER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

56

- Số máy: FMG-2000032059

- Số khung: CG012LK-032059

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:PRETY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

57

- Số máy: FMH-V237585

- Số khung: MN8H-007585

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CALIX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

58 

- Số máy: FMI-00100426

- Số khung: WG120-200000426

- Số loại:120

- Nhãn hiệu:ROMANTIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

59

- Số máy: AN090G-07036

- Số khung: A-07036

- Số loại:MAX100

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

60

- Số máy: VZS150FMG-1001734

- Số khung: RNGKCG1VH81001734

- Số loại: C100-E2

- Nhãn hiệu: YUMAI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Trắng Hồng

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/03/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

61

- Số máy: FMH-330009348

- Số khung: CH043UM000958

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:FUSACO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

62 

- Số máy: VHLF152FMHV501807

- Số khung: RMLWCHHHN6H001807

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

63

- Số máy: 150FMG00176369

- Số khung: CGUM9H176369

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

64 

- Số máy: FMH-W004739

- Số khung: CH0P5UM-004739

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: AWARD

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

65  

- Số máy: FMH8008498

- Số khung: UM7X008498

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:  ORIGIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/09/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

66

- Số máy: 4C402237

- Số khung: 002522

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

67 

- Số máy: VMM9BCD009472

- Số khung: RLGH125DD009872

- Số loại:125

- Nhãn hiệu:ATILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

68 

- Số máy: 1P50FMH0134223

- Số khung: 0134223

- Số loại: DREM

- Nhãn hiệu: DREAM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/05/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

69

- Số máy: GT601564

- Số khung: M100AP601564

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:MAGIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

70  

- Số máy: Không có

- Số khung: 2015ZAQM0015130H

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MARTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

71   

- Số máy: FMH-1018208

- Số khung: UM5X018208

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

72 

- Số máy: FMH-071554

- Số khung: CH022HV071554

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

73  

- Số máy: FMH-00009637

- Số khung: UM5H-009637

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PENMAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

74  

- Số máy: HLFM152FMH-V00216943

- Số khung: RMNDCH9MN8H016943

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: CLIK EXCEED

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

75 

- Số máy: FMH-4000195

- Số khung: CH4RH4A-000195

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROONEY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/09/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

76   

- Số máy: FMH-068949

- Số khung: DCH022HV068949

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

77  

- Số máy: FMG-310673964

- Số khung: CG00214673964

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: HAMCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

78  

- Số máy: FMG-00013682

- Số khung: MG100-400000282

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: MANGOSTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

79  

- Số máy: FMG-00229299

- Số khung: XL307Y1096553

- Số loại: FR100

- Nhãn hiệu: FANLIM

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

80

- Số máy: RRSSV152FMH0009742

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: INTIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

81  

- Số máy: FMH02142167

- Số khung: LXN3B902142167

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:INTIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

82  

- Số máy: CD50E107072

- Số khung:123850

- Số loại:SS50

- Nhãn hiệu:HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

83  

- Số máy: 6076142

- Số khung: 676230

- Số loại:90

- Nhãn hiệu:DH88

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

84

- Số máy: CF50E-244041

- Số khung: CF502305234

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu:CHALY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

85  

- Số máy: FMH-F205332

- Số khung: H08UM205332

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MEDAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

86  

- Số máy: FMH6010262

- Số khung: RH8A010262

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: REBAT

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

87  

- Số máy: FMH-00237071

- Số khung: N3A7Y-1086271

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

88   

- Số máy: FMH-340156525

- Số khung: CH023UM012825

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: KAISER

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/10/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

89 

- Số máy: VDM1000039560

- Số khung: VDMLCG014DM029060

- Số loại: SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

90 

- Số máy: LC152FMH01048799

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

91 

- Số máy: FMH-038468

- Số khung: TT038468

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

92 

- Số máy:VTT68JL1P52FMH002813

- Số khung:RRKWCH5UMCXN02813

- Số loại:110M

- Nhãn hiệu:FERROLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

93   

- Số máy: FMH-029251

- Số khung: CH022TT029251

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Đăng ký lần đầu: 03/12/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

94 

- Số máy: VLFCR1P52FMH3B001067

- Số khung: VCRPH043CR001067

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

95    

- Số máy: FMG-399239714

- Số khung: CG503XA02563

- Số loại: LF100

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/12/1999

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

96   

- Số máy: FMHV205482

- Số khung: MN6H005482

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

97 

- Số máy: VDGZS152FMH-JK002377

- Số khung:RNDWCH3ND91C02377

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:JAMIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

98

- Số máy: FMH-N50001038

- Số khung: ND51-501038

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: SEAWAY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

99   

- Số máy: FMG-301011285

- Số khung: PCG0021U011285

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

100  

- Số máy: FMH009152

- Số khung: CHO64SA-005952

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: VINASIAM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

101

- Số máy: VHRLC152FMH00004224

- Số khung: RNDWCH1ND91A11289

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

102     

- Số máy: FMH2016938

- Số khung: RH8A016938

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:SHOZUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

103    

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

104   

- Số máy: VLF152FMH340066378

- Số khung: VHLDC033HL001170

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: REMEX

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

105     

- Số máy: VTT015L1P52FMH015117

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

106

- Số máy: 150FMH008305

- Số khung: CH094TT008305

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/12/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

107  

- Số máy: FMH-01705577

- Số khung: YX110-01720577

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:VICTORY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

108

- Số máy: FMH-00005171

- Số khung: WCH032PD005171

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

109

- Số máy: FMH-10138939

- Số khung: CHL00150975

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASTER

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/12/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

110 

- Số máy: FMH-800906

- Số khung: MN7H000906

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZEKKO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

111 

- Số máy: VLF0R1P50FMG35C301903

- Số khung: CH033VT004860

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NONGSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

112 

- Số máy: VLF0R1P50FMG35C301903

- Số khung:DR-001671

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:WIFE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

113 

- Số máy: FMH-SG001507

- Số khung: CH3ND91H01507

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

114

- Số máy: FMH-R006220

- Số khung: CHDUM5X-006220

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LEVIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

115 

- Số máy: MD100-10039101

- Số khung: MD81021051

- Số loại:SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

116 

- Số máy: FMH-00663511

- Số khung: NJ110-20006011

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYTHAI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

117

- Số máy: HN748483

- Số khung: 14X748483

- Số loại:125

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

118 

- Số máy:025577

- Số khung:007577

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:YMH

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

119 

- Số máy: FMH-ZO001868

- Số khung: D71A01868

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ZUNIKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

120 

- Số máy: FMG-02186774

- Số khung: PCG0021P016650

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

121 

- Số máy: FMH-02020815

- Số khung: CH032HT-00001606

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

122 

- Số máy: VTT1P52FMH083626

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

123 

- Số máy: 1P50FMG10226956

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

124

- Số máy: Không có

- Số khung: Không có

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: Không có

-Tình trạng: Không có

125

- Số máy:FMG-310598868

- Số khung:100-10598608

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DARLING

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

126 

- Số máy:FMG-00243053

- Số khung:CGL36Y1099703

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

127

- Số máy: 113566

- Số khung: 113566

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WATASI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

128

- Số máy: FMH-YM00000755

- Số khung: D61Z00755

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

129 

- Số máy: AEP2102970

- Số khung: RLSBF46D0D0102383

- Số loại: VIVA

- Nhãn hiệu: SUZUKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

130 

- Số máy: FMH-068945

- Số khung: DCH022HV068945

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CICERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

131 

- Số máy: 009136

- Số khung: 009136

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VECSTAR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

132

- Số máy: 5WPA-02990

- Số khung: 5WPA05Y002990

- Số loại: CLASSICO

- Nhãn hiệu:YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

133 

- Số máy: Không có

- Số khung: 08810801

- Số loại: Không có

- Nhãn hiệu: MOMENTURN

- Ngày đăng ký lần đầu: Không có

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

134 

- Số máy: FMG-310196433

- Số khung: CG4C01Y006002

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

135 

- Số máy: SD060370

- Số khung: Không xác định được

- Số loại: Không xác định được

- Nhãn hiệu: Không xác định được

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

136

- Số máy: FMH-1786908

- Số khung: YX110-01786908

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/10/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

137 

- Số máy: FMH-A00010591

- Số khung: MP6A010591

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ADONIS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

138 

- Số máy: FMH-009674

- Số khung: CH094TT009674

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

139 

- Số máy: FMH-004131

- Số khung: M8XM-04131

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

140 

- Số máy: FMHVL007096

- Số khung: ND91G07096

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: VYEM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

141

- Số máy: FMH-01044596

- Số khung: LCB110-00000659

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SEASPORT

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

142 

- Số máy: FMG029990

- Số khung: CG012VN029990

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: VECSTAR

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

143 

- Số máy: SEM-1002780

- Số khung: SFM-1002780

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: MARCATO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

144 

- Số máy: VLKZ6150FMG200107024

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

145 

- Số máy: FMH-1016296

- Số khung: UM5X-016296

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

146

- Số máy: FMG-00046191

- Số khung: UM5H046191

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: TECHNIC

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

147 

- Số máy: FMG-1A0622467

- Số khung: NJ100-200022467

- Số loại: FR100S

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

148

- Số máy: FMG-01774719

- Số khung: CG3XY1114719

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

149

- Số máy: FMH-011140

- Số khung: CH094TT011140

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/11/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

150 

- Số máy: 105514

- Số khung: 105448

- Số loại: SS50

- Nhãn hiệu:HONDA

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/10/1999

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

151 

- Số máy: FMH-Y0122358

- Số khung: MX110-C0041706

- Số loại: MX110

- Nhãn hiệu:MERITUS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

152 

- Số máy: FMH-012958

- Số khung: CH0D5DG-000854

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: TENGFA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

153 

- Số máy: FMG-Y0578643

- Số khung: 100-200100082

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HOLDER

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

154

- Số máy: FMH-100742

- Số khung: PCH-021X004907

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAVE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

155 

- Số máy: LG150FMG01105246

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

156

- Số máy: 1P50FMG310088175

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

157

- Số máy:01046982

- Số khung:046982

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

158 

- Số máy: 012844

- Số khung: 012844

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

159

- Số máy: VLKZS150FMG000056311

- Số khung:CG012LK-056311

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: LISOHAKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

160

- Số máy: 488E4023565

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

161

- Số máy: BD-D016037

- Số khung: FD6D016037

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

162

- Số máy: HN-732942

- Số khung: H125C14X732942

- Số loại: M9B

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

163

- Số máy: FMH-110522

- Số khung: UM6B000522

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: DAISAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

164 

- Số máy: FMG-A001670

- Số khung: CG024TT-001670

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

165 

- Số máy: FMHV-705274

- Số khung: N6H-005274

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: PLATCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

166 

- Số máy: VKV1P50FMG30134223

- Số khung: VKVPCG0011L0300223

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRUM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

167

- Số máy: VTTJL1P52FMHN044269

- Số khung: RRKWCH0UMAXP44269

- Số loại: 100E

- Nhãn hiệu: MIKADO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

168

- Số máy: FMH-105816

- Số khung: MN5H003816

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LUXARY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

169 

- Số máy: FMG-301032095

- Số khung: CG0022U032095

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: DAME

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

170 

- Số máy: FMHB-001895

- Số khung: 014TT-001895

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: NAKASEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

171 

- Số máy: FMG-1A00418904

- Số khung: NJ100-20006275

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

172

- Số máy: R110FMH105540

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

173 

- Số máy: FMH-01508257

- Số khung: YX110-01508257

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VICTORY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/06/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

174 

- Số máy: 2B52-02808

- Số khung: 2B5204Y002808

- Số loại:NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

- Đăng ký mới: 04/02/1999

175 

- Số máy: FMG-310335973

- Số khung: LV100-21002204

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: LEVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

176

- Số máy: FMG-35A202384

- Số khung: CG3PD5A002384

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HAMCO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

177 

- Số máy: FMH7016129

- Số khung: H8A016129

- Số loại: 110TH1

- Nhãn hiệu: AVARICE

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

178 

- Số máy:FMH4004311

- Số khung:RH6A004311

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

179 

- Số máy:VTTJL1P52FMH6006269

- Số khung:RRKWCHRUM7X006269

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:FERVOR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

180 

- Số máy:FMHN332393

- Số khung:ND71N32393

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:NAGAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

181 

- Số máy:FMH003673

- Số khung:XJ03673

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYMOTO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

182

- Số máy: 1412CL0003012

- Số khung: EBK008178

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MARTIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

183

- Số máy:53FMH-035576

- Số khung:PCH032HT-015704

- Số loại:110S

- Nhãn hiệu:RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

184 

- Số máy:AN090GEAV36674

- Số khung:AN090GA36674

- Số loại:MAX

- Nhãn hiệu:KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

185

- Số máy:48JL1P52FMH011369

- Số khung:WCH2UMAXS11369

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ETS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

186

- Số máy:1P50FMG3-10050725

- Số khung:FS100-08001625

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

187

- Số máy:FMH105785

- Số khung:N5H003785

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:LUXARY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

188

- Số máy:52FMH007890

- Số khung:0011P016758

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ROMATIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

189

- Số máy:331826

- Số khung:050841

- Số loại:C50

- Nhãn hiệu:HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

190

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:  LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

191

- Số máy:FMH-01301285

- Số khung:XN3A211301285

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:WAYTHAI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

192 

- Số máy:012601

- Số khung:012601

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:ZALUKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

193

- Số máy:150FMH-1205974

- Số khung:DY100-1205974

- Số loại:DY100

- Nhãn hiệu:DAYANG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

194 

- Số máy:FMH-000789

- Số khung:CH053TT000789

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

195

- Số máy:FMG-008548

- Số khung:PCG0021P019886

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

196 

- Số máy:HLFM152FMH-V01117364

- Số khung:RMNWCHSMN9H0017364

- Số loại:110E

- Nhãn hiệu: DAMSEL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

197 

- Số máy:JL1P50FMG-004502

- Số khung:VTTDCG074TT-004502

- Số loại:GD100

- Nhãn hiệu:GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

198 

- Số máy:1P52FMH-200336676

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

199 

- Số máy:VDGZS152FMHZ0001925

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZONLY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

200

- Số máy:FMH-Y0075843

- Số khung:PR110-YA000211

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:PREALMII

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

201

- Số máy:5WP3-016141

- Số khung:5WP305Y016141

- Số loại:MIO

- Nhãn hiệu:YAMAHA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

202

- Số máy:FMG1A-00709766

- Số khung:NJ100-20013069

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

203

- Số máy:50FMG-310237576

- Số khung:XS100-600010656

- Số loại:C100

- Nhãn hiệu:XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

204

- Số máy:FMH-Y0008965

- Số khung:FT110-200000790

- Số loại:FT110

- Nhãn hiệu:MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

205

- Số máy:FMH-163145

- Số khung:A-61003145

- Số loại:110-3

- Nhãn hiệu:WAYSEA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

206 

- Số máy: FMH-011745

- Số khung: WCH013DG011745

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

207 

- Số máy: FMHYM002627

- Số khung: D71Z02627

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

208

- Số máy: FMH-10307821

- Số khung:PCK-000132653

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: BESTSWAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

209

- Số máy: 50005831

- Số khung: 005831

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SADOKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

210

- Số máy: FMG-006449

- Số khung: 012VN-006449

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: VECSTAR

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

211

- Số máy: LC152FMG1A00093932

- Số khung: NJ200016547

- Số loại: FT100

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

212

- Số máy: VTT1P50FMG051605

- Số khung: VTTPCG022TT051605

- Số loại: FT100

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

213

- Số máy:50FMG-01581493

- Số khung: XL30XY-0000493

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: TEAM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

214

- Số máy:FMHV00203930

- Số khung:MV8H003930

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CLICK

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

- Ngày đăng ký mới: 19/08/2009

215

- Số máy:C50E-393398

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

216

- Số máy:FMH-81025606

- Số khung: MG110-20010804

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUPRISEBEST

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

217

- Số máy: 1P52FMH021185

- Số khung: CH094TT021185

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/08/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

218 

- Số máy:FMG1A-0008041

- Số khung:NJ100-200011219

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

219 

- Số máy: HD1P53FMH00045807

- Số khung: P109YB045884

- Số loại: DREAM

- Nhãn hiệu: HONDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký mới: 24/12/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

220

- Số máy:FMG-310570106

- Số khung:100-10569680

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DARLING

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

221

- Số máy: HC12E2519721

- Số khung: RLHHC1203AY019691

- Số loại: WAVE

- Nhãn hiệu: HONDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/04/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

222

- Số máy: VKLM1P52FMH600865

- Số khung: RMLWC1UM5H600865

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HECMEC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

223

- Số máy:FMG-00382329

- Số khung:CG39L1053279

- Số loại: SD100A

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

224

- Số máy:VMSACBH043603

- Số khung:SC10KHAH043603

- Số loại:ELEGANT

- Nhãn hiệu:SYM

- Ngày đăng ký mới: 26/03/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

225 

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

226 

- Số máy:VZS150FMG-1003732

- Số khung: CG1VH81003732

- Số loại: C100-E2

- Nhãn hiệu: HALIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

227

- Số máy:FMH-0448109

- Số khung: YX110-00447751

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: RIVER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

228 

- Số máy: MG-310227228

- Số khung: CGG0A2YAA10227228

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HONLEI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

229

- Số máy:FMH-35A1B4212

- Số khung: PD5A0B4212

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SADOKA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

230

- Số máy: VTT08JL1P52FMH030582

- Số khung: RLKWCH0UM8XS30582

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

231 

- Số máy:FMHYM002973

- Số khung:D71Z02973

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

232

- Số máy:FMG-3Y0122909

- Số khung:CGL48X0005111

- Số loại:SZ100

- Nhãn hiệu: CAMELIA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

233 

- Số máy:HDYP53FMHY0041911

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

234

- Số máy:RPEYD500W417274

- Số khung:RPEYDDGPEFA417274

- Số loại: 133HI

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

235 

- Số máy: FMG-01152594

- Số khung: CGL3711000294

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

236

- Số máy: AND90GA05428

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: SMAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

237

- Số máy: FMH-00609316

- Số khung: XS110-22000121

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

238

- Số máy:FM152FMHV00103773

- Số khung:RMNDCH5MN8H003773

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:KINGTHAI’S

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

239

- Số máy:FMG-063829

- Số khung:DCG012HV063829

- Số loại:100

- Nhãn hiệu:CYCERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

240

- Số máy:FMG-150240

- Số khung:CG022TT150240

- Số loại:100

- Nhãn hiệu: MAIYESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

241 

- Số máy:VAVLC152FMH800887

- Số khung:RMNWCHBMN7H000887

- Số loại:110-1

- Nhãn hiệu:ZEKKO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

242

- Số máy:VDGZS152FMH-SG001510

- Số khung:RNDWCH3ND91H01510

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: MAIYESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

243 

- Số máy:FMH-00029072

- Số khung: UM5H029072

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUTAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

244

- Số máy: FMH-01788948

- Số khung: 100-01788948

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FLOWER

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

245

- Số máy: FMH-085753

- Số khung: WCH022TT085753

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

246

- Số máy: BDD-024100

- Số khung: FD6D024100

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu:ATTILA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

247

- Số máy: FMH-4005575

- Số khung: RH6A005575

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

248

- Số máy: Bị rit sét, mục nát

- Số khung: Bị rit sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

249

- Số máy: FMHF204743

- Số khung: CH085UM204743

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MEDAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

250 

- Số máy: FMH-01721572

- Số khung: CHLX31010301996

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FIMEX

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

251

- Số máy: FMG-310355680

- Số khung: 100-00001269

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRIN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

252

- Số máy: 13166

- Số khung: 13166

- Số loại: MAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

- Dung tích: 95

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/08/1996

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

253

- Số máy: FMG-3003736

- Số khung: ME6A-003736

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

254

- Số máy: FMH-5000702

- Số khung: UM5X000702

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: YPAJ

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

255

- Số máy: FMH-00001888

- Số khung: CH023TL001888

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

256

- Số máy: 80102488

- Số khung: 81002488

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: SAVI

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/07/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

257

- Số máy: 3140767

- Số khung: 3140492

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

258 

- Số máy: AN090G05262

- Số khung: AN090G-A05262

- Số loại: MAX

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

259

- Số máy: FMH-082242

- Số khung: CH022TT-082242

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

260

- Số máy: FMH-Y0007933

- Số khung: CH0A0YA000469

- Số loại: LF110

- Nhãn hiệu: LIFAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

261

- Số máy: 017230

- Số khung: 17230

- Số loại: 100E

- Nhãn hiệu:  FERROLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

262

- Số máy: FMH-000755

- Số khung: CH022TT-00075

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

263

- Số máy: VUMYG150FMH111914

- Số khung: RLPWCUM6B001914

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

264 

- Số máy: 00006076

- Số khung: 06076

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:WAMUS

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

265 

- Số máy: VHHLHJ00064202

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: DAISAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

266 

- Số máy:81570B

- Số khung: 792082

- Số loại: 70

- Nhãn hiệu: DH88

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

267

- Số máy: FMHAG00003891

- Số khung: D61F03891

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AMOLI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

268 

- Số máy: VTTHYJL1P52FMH00798

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

269 

- Số máy: JL1P52FMHN047416

- Số khung: RRKWCH0UMÃP47416

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: MIKADO

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/06/2012

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

270 

- Số máy: FMG-310595883

- Số khung: CG4C31Y595883

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/10/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

271

- Số máy: FMH-01044166

- Số khung: XS100-20053846

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

272

- Số máy: E100C-00379782

- Số khung: CGLN5Y-00019994

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: PREALMII

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 26/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

273

- Số máy:FMH-008305

- Số khung: CH094TT008305

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

274

- Số máy:FMH-00008129

- Số khung: WCH032PD008129

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

275

- Số máy: FMH-00011927

- Số khung:WCH032PD011927

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

276

- Số máy: FMH-00042051

- Số khung: UM5H042051

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: TECHNIC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

277

- Số máy: FMHN510923

- Số khung: ND91N10923

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SEAWAY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

278 

- Số máy: ZS152FMH0012510

- Số khung: H023TL012510

- Số loại: 110S-1

- Nhãn hiệu:FASHION

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

279

- Số máy: FMH-340031086

- Số khung: CH33VT002487

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:NONGSAN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

280

- Số máy: FMH-32071192

- Số khung: CH032H002752

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:HALONG

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

281

- Số máy: FMG-310374584

- Số khung: PCG-0031S092498

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: POMUSPAC

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

282

- Số máy: FMH-YM002580

- Số khung: D71Z02580

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: YOSHIDA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

283

- Số máy: FMH4012419

- Số khung: H7A012419

- Số loại:110

- Nhãn hiệu: ROONEY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

284

- Số máy: L0152FMH01743540

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

285

- Số máy: FMH6K201086

- Số khung: CH4MF6H002686

- Số loại:F14

- Nhãn hiệu:HAESUN

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

286

- Số máy: FMG-01613515

- Số khung: NJ110-1614095

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DIOAM II

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

287

- Số máy: VDGZS152FMHZ0002123

- Số khung: RNDWCH3ND71A02123

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:ZONLY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

288

- Số máy: 152FMH-5002163

- Số khung: WCH8RH6A-002163

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WAYXIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

289

- Số máy: FMH-500493

- Số khung: CH024DP500493

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: BESTFAIRY

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

290

- Số máy: FMH-714461

- Số khung: MV71014461

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

291

- Số máy: FMH-Y0423233

- Số khung: WC110-200101298

- Số loại: 110  WELCOME

- Nhãn hiệu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

292 

- Số máy: FMH-33A001896

- Số khung: CH013HG001896

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WANA

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

293

- Số máy: FMH-015948

- Số khung: CH033TT015948

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FANLIM

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

294

- Số máy: 52FMHB127841

- Số khung: RPEXCH8PEBA127841

- Số loại:110BS

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

295

- Số máy: FPD1P52FMH35A1G9705

- Số khung: RPDWCH3PD5A0G9705

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: JAMOTO

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Vàng Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/01/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

296

- Số máy: VDEJQ152FMH055037

- Số khung: RPEWCH1PEAA055037

- Số loại: 100V1AX

- Nhãn hiệu: ESPERO

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

297

- Số máy: FMH-160944

- Số khung: CH0031R-160944

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

298

- Số máy:VAVLC152FMH105230

- Số khung: RMNDCH6MN5H003230

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LUXARY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

299

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

300

- Số máy: FMG-073920

- Số khung: CG023TT073920

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: MAJESTY

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/03/2004 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

301

- Số máy: FMH-1008435

- Số khung: UM5X-008435

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích: 108

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/12/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

302

- Số máy: VMEM9B463548

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

303

- Số máy: FMH027691

- Số khung: UM8XC27691

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VVAV

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu:13/06/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

304

- Số máy: FMG-3004827

- Số khung: ME6A-004827

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

305

- Số máy: HLFM152FMH-V01121660

- Số khung: RMNWCHSMN9H0021660

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: LONGCIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/07/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

306

- Số máy: FMH-01313520

- Số khung: LXN3BY1313520

- Số loại: 6C

- Nhãn hiệu: WORLD

- Dung tích: 102

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/07/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

307

- Số máy: FMG-200004644

- Số khung: PCG0012T008031

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: JIULONG

- Màu sơn: Nâu

- Dung tích: 97

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/06/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

308 

- Số máy: FM152FMHV01126080

- Số khung: RMNWCHSMN9H0026080

- Số loại: 110T

- Nhãn hiệu: SYMEN

- Màu sơn: Trắng

- Dung tích:107

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/01/2011

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

309

- Số máy: FMH-N005415

- Số khung: UM-005415

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MIKADO

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

310

- Số máy: FMH-320273378

- Số khung: VT008599

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LINDA LIFAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn:Xám đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/09/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

311 

- Số máy: 1P52FMH3-000089

- Số khung: WCH5UM5X-000089

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: POLISH

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/10/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

312

- Số máy: FMH-009283

- Số khung: CH1RV5A000483

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: CYBEER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:  25/07/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

313 

- Số máy: FMH-99014424

- Số khung: LK110-991102724

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LUCKY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/07/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

314

- Số máy: FMHWK001316

- Số khung: D81W01316

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WELKIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

315 

- Số máy: FMH018359

- Số khung: M7XS18359

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SOEM

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/03/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

316

- Số máy: LCE100A-00507442

- Số khung: CHLL9Y1007442

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WARM

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/10/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

317 

- Số máy: FMH715411

- Số khung: MV71015411

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/10/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

318

- Số máy: FMG-022837

- Số khung: CG034DE022837

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DETECH

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/09/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

319 

- Số máy: LC125FMH00397965

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

320

- Số máy: VTH150FMG-2008647

- Số khung: RRHDCG5RH8A008647

- Số loại: 100 TH1

- Nhãn hiệu: WAYXIN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/05/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

321

- Số máy: 1P53FMHY0004331

- Số khung: FT100-200009248

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYTHAI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/05/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

322

- Số máy: 150FM-1211044

- Số khung: DY100-1211044

- Số loại: DY100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2000 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

323

- Số máy: FMH-00077077

- Số khung: 120-200001297

- Số loại: 120

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 120

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/08/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

324

- Số máy: FMG-1-A00049592

- Số khung: YX100-200027828

- Số loại: 100S

- Nhãn hiệu: SIRENA

- Dung tích: 97

- Màu Sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

325

- Số máy: VTT29JL1P52FMH046178

- Số khung: RRKWCH1UMAXN46178

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu: FREEWAY

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/10/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

326 

- Số máy: LC152FMH00424406

- Số khung: 110-700000751

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

327

- Số máy:

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

328

- Số máy: 100-C00503865

- Số khung: CGLN2Y1003065

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DASMEL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/12/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

329 

- Số máy: F125E-0008398

- Số khung: CJ0A4FC001298

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: HAESUN

- Dung tích: 124

- Màu Sơn: Hồng

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

330

- Số máy: FMH-ST08001267

- Số khung: ND51-081267

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: 107

- Màu Sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:  07/06/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

331

- Số máy: E407-VN116105

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

332

- Số máy: 150FMH7003330

- Số khung: DY100D7003330

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/08/2001 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

333

- Số máy: FMH018829

- Số khung: 8XY18829

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LONGCIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen Vàng

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2009 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

334

- Số máy: FMH-01871541

- Số khung: XS100-22006944

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: XIONGSHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/01/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

335

- Số máy: 16S2047868

- Số khung: RLCS16S209Y047867

- Số loại: TAURUS

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

336 

- Số máy: 1P52FMH310476614

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

337

- Số máy: 152FMH10101577

- Số khung: CH084TA001279

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAROVA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/04/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

338

- Số máy: FMH-1016691

- Số khung: UM5X016691

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZALUKA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

339

- Số máy: FMH-00076603

- Số khung: YX110-200005069

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: RIVER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

340

- Số máy: E432-VN194253

- Số khung: E49L050194253

- Số loại: SMASH

- Nhãn hiệu: SUZUKI

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/11/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

341 

- Số máy: FMG-F002764

- Số khung: TT-002764

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EMPIRE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/12/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

342 

- Số máy: 48V240W13131295

- Số khung: KHÔNG CÓ

- Số loại:

- Nhãn hiệu: MOMENTUN

- Dung tích:

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

343

- Số máy: VPDG152FMH0028779

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

344 

- Số máy: VTT68JL1P52FMH000262

- Số khung: RRKWCH5UMCXN00262

- Số loại: 110M

- Nhãn hiệu: FERROLI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/12/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

345 

- Số máy: FMH-004059

- Số khung: UM6XS04059

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

346

- Số máy: FMH-202476

- Số khung: CH0012P204476

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

347

- Số máy: FMH318979

- Số khung: 7D318979

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SUCCESSFUL

- Dung tích: 108

- Màu sơn:  Xanh Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

348 

- Số máy: 5A1B1319

- Số khung: 1319

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: SUPRIES

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/08/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

349

- Số máy: FMH-10951143

- Số khung: PCH-0021A010328

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

350

- Số máy: VHRDEC0150FMG100004715

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

351 

- Số máy: HD1P53FMHY0119441

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

352 

- Số máy: FMH-002329

- Số khung: CH023CK002748

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: JIULONG

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/02/2004 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

353

- Số máy: VTTZL1P50FMGF003179

- Số khung: TT5X003179

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: EMPIRE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/02/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

354

- Số máy: 1P50FMG310498347

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

355

- Số máy: FMG-310399241

- Số khung: XOH301YAA21566

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FLOWER

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/03/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

356

- Số máy: 008102-2B56

- Số khung: 008102-B5607Y

- Số loại: NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

357

- Số máy: FMH-8003291

- Số khung: UM5X003291

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ORIGIN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

358

- Số máy: FMH-82710178

- Số khung: CH032TL001242

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 07/11/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

359

- Số máy: 102521-FMG

- Số khung: 002521-CG0021R

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PREALMII

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

360

- Số máy: CT100E1371311

- Số khung: 1371196

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: CITI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký mới: 28/12/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

361

- Số máy: Bị rỉ sét, mục nát

- Số khung: LHCX0HL0000027

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

362

- Số máy: FMH-2004240

- Số khung: RH6A004240

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SHOZUKA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/10/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

363 

- Số máy: 01255440

- Số khung: 01255440

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAZELET

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/01/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

364

- Số máy: 6287565

- Số khung: 6361983

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/11/1995

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

365

- Số máy: FMH-ST08001404

- Số khung: ND5108404

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/09/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

366

- Số máy: FMH-020409

- Số khung: CH013DG020409

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MANGOSTIN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 10/02/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

367 

- Số máy: LC 150FMG02186137

- Số khung: VDPPCG0021P017140

- Số loại: TQIA 100

- Nhãn hiệu: DAMSEL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/08/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

368

- Số máy: FMH-00048946

- Số khung: CH022LK045946

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LISOHAKA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

369

- Số máy: FMG-01537909

- Số khung: 100-20014986

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DRIN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/08/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

370

- Số máy: VTTJL1P52FMH049721

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

371

- Số máy: BĐ-015202

- Số khung: FD5D-015202

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

372

- Số máy: CT100E-1834829

- Số khung: CT100DYC834424

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HADOSIVA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

373

- Số máy: 2775818

- Số khung: 2787053

- Số loại: CF50

- Nhãn hiệu: CHALY

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/12/1998

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

374

- Số máy: 5WP9-009714

- Số khung: 5WP906Y-009714

- Số loại: MIO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 113

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/06/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

375 

- Số máy: FMG-B902328

- Số khung: CG085DE-902328

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: KITAFU

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

376

- Số máy: FMG-35C301230

- Số khung: DR001101

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: WIFE

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/10/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

377

- Số máy: FMG-H503494

- Số khung: UM-503494

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HAVICO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/05/2006 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

378 

- Số máy: FMG-310950956

- Số khung: CG012HT-00001472

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: SIRENA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/07/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

379

- Số máy: 013869

- Số khung: 015869

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: SUFAT

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

380 

- Số máy: FMH-078833

- Số khung: WCH022TT078833

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

381 

- Số máy: FMH712000773

- Số khung: CHLJ712000773

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 28/11/2001 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

382 

- Số máy: FMH-011244

- Số khung: CH012VN011244

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VECSTAR

- Dung tích: 106

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/07/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

383 

- Số máy: FMG-4P101032

- Số khung: CG034UM001032

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: WANDA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/05/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

384

- Số máy: FMG-3003398

- Số khung: E6A003398

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/12/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

385

- Số máy: FMH-092270

- Số khung: WCH022TT092270

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/01/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

386 

- Số máy: 1P53FMH10275237

- Số khung: MG110-20011940

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUPRISEBEST

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/12/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

387

- Số máy: FMH-Z000597

- Số khung: UM5X000597

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FAVOUR

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/08/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

388

- Số máy: FMH-00007092

- Số khung: UM5H007092

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PENMAL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 25/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

389 

- Số máy: FMG-310240532

- Số khung: CG4C71Y010967

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

390 

- Số máy: VHGSL152FMH035979

- Số khung: RMSWCH1HGAH035979

- Số loại: 110RS

- Nhãn hiệu: SOEM

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

391

- Số máy: CR100FMG200100815

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

392

- Số máy: FMH-10437685

- Số khung: CHLCX1Á34198

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: INTIMEX

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

393 

- Số máy: FMG-3Y0254025

- Số khung: CG003YAA00261

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WEAL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/02/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

394

- Số máy: HD1P53FMH-Y0038213

- Số khung: CHL00500419

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 18/07/2000 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

395 

- Số máy: BED-022433

- Số khung: D7D022433

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 125

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/02/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

396

- Số máy: FMH-104064

- Số khung: UM91-104064

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: WAMEM

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/01/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

397

- Số máy: FMG016098

- Số khung: MW7H016098

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Tím

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/08/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

398 

- Số máy: FMH-10357375

- Số khung: XCHA0X1Á31542

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WISH

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Ghi

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/02/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

399

- Số máy: FMG-0575525

- Số khung: CGL310Y1020325

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: ORIENTAL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/04/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

400 

- Số máy: VTT1P50FMGZ001807

- Số khung: DCG4TTS5X001807

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: FAVOURITE

- Ngày đăng ký lần đầu:  02/09/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

401

- Số máy: FMH-B013328

- Số khung: 14TT-01328

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: NAKASEI

- Dung tích: 110

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu:   27/01/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

402

- Số máy: V-128646

- Số khung: A-128646

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: PUSANCIRI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/02/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

403 

- Số máy: FMH012394

- Số khung: MW9H012394

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AGASI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 25/07/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

404 

- Số máy: FMH-041016

- Số khung: UM5X041016

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/08/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

405

- Số máy: DGE100-2004956

- Số khung: PCG0021M004956

- Số loại: SUPER

- Nhãn hiệu: DEAHAN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 30/08/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

406 

- Số máy: S110-00175478

- Số khung: WS110-00803115

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WISE

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

407

- Số máy: FMG-1003206

- Số khung: 1VH-81003206

- Số loại: MAXNEO

- Nhãn hiệu: YUMATI

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/04/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

408

- Số máy: VMESE2002486

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

409

- Số máy: 152FM-00044763

- Số khung: CHL08Y6015399

- Số loại: C110-S

- Nhãn hiệu: WELL

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 09/10/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

410 

- Số máy: FMH-161318

- Số khung: CH0031R161318

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAKEUP

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

411 

- Số máy: FMH-003520

- Số khung: AV-003520

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAVINA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/12/2005 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

412

- Số máy: VTT14ZL1P50FMG006321

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

413 

- Số máy: CT100E-1814438

- Số khung: CT100DYC814459

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HADOSIVA

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/04/2000

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

414 

- Số máy: FMG-310595781

- Số khung: XCG4C31Y595781

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAME

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/06/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

415

- Số máy: 52FMH-018939

- Số khung: CH0011P-026439

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ROMANTIC

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký mới: 20/04/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

416

- Số máy: FMH-00025505

- Số khung: CH064TL000634

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASHION

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/01/2005 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

417 

- Số máy: FMH-10138953

- Số khung: CHL-00150938

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: FASTER

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 15/11/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

418 

- Số máy: LC152FMH02262370

- Số khung: 110-02097139

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WELL

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

419

- Số máy: FMHA003842

- Số khung: CX71000086

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/11/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

420 

- Số máy: FMG-002725

- Số khung: RV5A000325

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: VISICO

- Ngày đăng ký lần đầu: 04/07/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

421

- Số máy: VKV1P50FMG30121547

- Số khung: VKVPCG0011L0201547

- Số loại: 100B4

- Nhãn hiệu: DRUM

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

422

- Số máy: 150FMG-JA003860

- Số khung: RNDDCGVND91003860

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: JARGON

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu:  09/06/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

423 

- Số máy: VDTFS1P39FMB825358

- Số khung: RRRDCB2RRAD825358

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: SUCCESSFUL

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký mới: 15/02/2011

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

424

- Số máy: JC35E0140835

- Số khung: RLHJC35046Y044857

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

425

- Số máy: FMG-32070265

- Số khung: CG0022H000258

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: HALONG

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/11/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

426 

- Số máy: VTHHH152FMH012889

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Dung tích: Không xác định

- Nhãn hiệu: LIFAN

- Màu sơn: Không xác định

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

427 

- Số máy: JL1P52FMH040807

- Số khung: RRKWCHXUM5X040807

- Số loại: GD110-1

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/06/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

428

- Số máy: CF50E2808802

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: C50

- Nhãn hiệu: HONDA

- Dung tích: 49

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

429

- Số máy: FMH-095789

- Số khung: WCH022TT095789

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/11/2003 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

430

- Số máy: FMH-Y0148404

- Số khung: MX110-C0044613

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MERITUS

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/04/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

431

- Số máy: FMH-7005684

- Số khung: H7A005684

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AVARICE

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/05/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

432

- Số máy: FMG-02093778

- Số khung: 100-02093784

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DARLING

- Ngày đăng ký lần đầu:  29/01/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

433 

- Số máy: FMH-01097933

- Số khung: CHL00003239

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: HONGCHI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/12/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

434

- Số máy:VDGZS152FMH-YM006218

- Số khung:RNDWCH0ND91Z06218

- Số loại:110

- Nhãn hiệu:YOSHIDA

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đỏ Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/01/2010

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

435 

- Số máy: VTT18ZL1P52FMH000192

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAM

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

436 

- Số máy: FMH-10434253

- Số khung: 110A-10433255

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SQUIRREL

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/05/2002

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

437 

- Số máy: 5VD1-07328

- Số khung: VD12YA-007328

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 105

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/02/2003 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

438

- Số máy: FMGM002726

- Số khung: M7XR02726

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: STEED

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/08/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

439

- Số máy: FMG-00093442

- Số khung: CG084UM093442

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAMSAN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

440

- Số máy: VDẸQ152FMHB157980

- Số khung: RPEXCH8PECA157980

- Số loại: 110BS

- Nhãn hiệu: ESPERO

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 13/03/2013

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

441 

- Số máy: VTT23JL1P52FMH021825

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác định

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

442

- Số máy: FMH-1028883

- Số khung: CH023TH028883

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYMAN

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 26/07/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

443 

- Số máy: C2H03889

- Số khung: C2C241003567

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: HALIM

- Dung tích: 124

- Màu sơn: Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/03/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

444

- Số máy: FMH-B401394

- Số khung: UM7TS11394

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: YMTBIANCO

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 22/11/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

445 

- Số máy: FMH-01300898

- Số khung: XN3A-811300898

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WAYTHAI

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/06/2001

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

446

- Số máy: BED074522

- Số khung: D8D074522

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 124

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 04/06/2008

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

447

- Số máy: 2A*A1M-02342

- Số khung: NGB1-000052

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: HAZARD

- Dung tích: 124

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 27/08/2012 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

448 

- Số máy: FM-C99047344

- Số khung: CGLO9X1043152

- Số loại: ZS100

- Nhãn hiệu: ZONGSHEN

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 21/12/1999

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

449

- Số máy: 50FMG003861

- Số khung: CG074TT003861

- Số loại: 107

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 97

- Màu Sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu:  19/01/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

450

- Số máy: H031921

- Số khung: XN31921

- Số loại: 110E

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 31/08/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

451

- Số máy: HN745889

- Số khung: 745889

- Số loại: C125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 125

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/05/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

452

- Số máy: 5VD139730

- Số khung: RLCN5VD104Y039730

- Số loại: NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Màu sơn: Xám Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/07/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

453

- Số máy: BĐ010048

- Số khung: FD5D010048

- Số loại: 125

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 124

- Màu sơn: Trắng

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

454

- Số máy: FMH177835

- Số khung: H024PJ77835

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: SUFAT

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 16/09/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

455

- Số máy: VTT26JL1P52FMH004181

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: Không xác Định

- Nhãn hiệu: SOME

- Dung tích: Không xác định

- Màu sơn: Không có

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

456 

- Số máy: FMG-80113871

- Số khung: CG0033U113871

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAYANG

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 10/03/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

457 

- Số máy: RLCN2B5606Y003712

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

458

- Số máy: VMEM9B462291

- Số khung: H125ED4D462291

- Số loại: M9T

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 124

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 24/12/2004 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

459

- Số máy: FMH009810

- Số khung: UM8XG09810

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: LBCMCO

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/07/2009

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

460

- Số máy: VMVTBFD003945

- Số khung: RLGKA12YDED003945

- Số loại: ATTILA ELI

- Nhãn hiệu: SYM

- Ngày đăng ký lần đầu: 19/08/2014

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

461

- Số máy: FMH-WR00002289

- Số khung: D61X02289

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: WEIYANG

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/04/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

462

- Số máy: 5VD1-12427

- Số khung: VYAN5VD13YA012427

- Số loại: NOUVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 114

- Ngày đăng ký lần đầu: 14/05/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

463 

- Số máy: VMVT3BD002930

- Số khung: RLGKA12Đ8D002930

- Số loại: VT4

- Nhãn hiệu: ATTILA

- Dung tích: 125

- Màu sơn: Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/09/2009 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

464

- Số máy: FMG-017554

- Số khung: CG0021P020454

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: DAMSEL

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 23/07/2002 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

465

- Số máy: 136098

- Số khung: 136098

- Số loại: VIVA

- Nhãn hiệu: SUZUKI

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Đen

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

466 

- Số máy: VHLFM152FMHV150835

- Số khung: RMNWCH1MN6H000835

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: VALENTI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Đen Xám

- Ngày đăng ký lần đầu: 11/06/2007 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

467 

- Số máy: CT100E1174811

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

468

- Số máy: FMH-008496

- Số khung: UM6XY08496

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu:

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 08/05/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

469 

- Số máy: SD-074753

- Số khung: VMEPCG0221-076133

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: BOSS

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Nâu

- Ngày đăng ký lần đầu: 17/09/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

470 

- Số máy: FMG-3004148

- Số khung: ME6A004148

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: GENZO

- Dung tích: 97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 12/11/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

471

- Số máy: FMH-AG010246

- Số khung: D71F10246

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: AMOLI

- Dung tích: 107

- Màu sơn: Xanh Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 02/10/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

472

- Số máy: 08090

- Số khung: 08090

- Số loại: C100

- Nhãn hiệu: KAWASAKI

- Dung tích: 95

- Màu sơn: Tím

- Ngày đăng ký lần đầu: 29/08/2003

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

473

- Số máy: HC09E-0681526

- Số khung: HC09053Y681257

- Số loại: 100

- Nhãn hiệu: WAVE ALPHA

- Dung tích:  97

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 03/01/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

474

- Số máy: B52-098022

- Số khung: B5206Y098022

- Số loại: NUOVO

- Nhãn hiệu: YAMAHA

- Dung tích: 113

- Màu sơn: Đen Xám Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 01/06/2006

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

475 

- Số máy: FMH-005124

- Số khung: CH053TT005124

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: GUIDA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Xanh

- Ngày đăng ký lần đầu: 20/09/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

476 

- Số máy: VTT1P52FMH083945

- Số khung: VTTWCH022TT083945

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: MAIESTY

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Đỏ

- Ngày đăng ký lần đầu: 05/08/2004

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

477

- Số máy: LC152FMH00599396

- Số khung:

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Ngày đăng ký lần đầu: 

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

478 

- Số máy: HD1P53FMH9901623

- Số khung: LV100201007565

- Số loại:

- Nhãn hiệu:

- Dung tích:

- Màu sơn:

- Ngày đăng ký lần đầu:

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

479 

- Số máy: LC152FMH-011437

- Số khung: DCH0RV4A-003337

- Số loại: C110

- Nhãn hiệu: NAKITA

- Dung tích: 108

- Màu sơn: Nâu Vàng Bạc

- Ngày đăng ký lần đầu: 04/10/2005

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

480 

- Số máy: FMH138167

- Số khung: UM7A138167

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: ZX_MOTOR

- Dung tích: 109

- Màu sơn: Vàng Đen

- Ngày đăng ký lần đầu: 06/06/2007

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

481

- Số máy: HD1P52FMG3Y0245575

- Số khung: Bị rỉ sét, mục nát

- Số loại: 110

- Nhãn hiệu: DAMSEL

- Màu sơn: Không có

- Dung tích: 108

- Ngày đăng ký lần đầu: Không xác định

-Tình trạng: Không còn giá trị sử dụng

482 

- Số máy: FMH027588

- Số khung: M8XC27588

- Số loại: 110