Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách Nhà nước

Thứ Năm, 08/11/2018, 21:50 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách Nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo yêu cầu của Bộ Tài chính.


Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Hải quan và các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền nhằm xử lý nợ đọng thuế.


Được biết, thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước được 21.929,3 tỷ đồng (Nghị quyết HĐND tỉnh là 13.249 tỷ đồng), tăng 8,19% so cùng kỳ năm trước và bằng 149,53% dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa ước được 14.429,3 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán. Tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền nợ thuế gần 700 tỷ đồng, giảm gần 141 tỷ đồng (giảm 17%) so với thời điểm ngày 31-12-2017; trong đó, nợ khó thu hơn 283 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 2.040 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số thuế phải thu hơn 213,5 tỷ đồng, qua đó đã thu được hơn 98,2 tỷ đồng, đạt 46%.


Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm mở rộng cơ sở thuế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đối thoại với người nộp thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN. Đồng thời xây dựng phương án nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ đọng thuế cho từng cơ quan thuế các cấp, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cải cách hiện đại hóa, đổi mới phương thức quản lý thuế hiện đại để nâng cao hiệu quả thu NSNN.


T.A

.

các thông tin tiện ích