Ninh Hòa: Giải quyết sớm hạn hơn 9.500 hồ sơ các loại

Thứ Hai, 09/07/2018, 06:57 [GMT+7]

Ninh Hòa: Giải quyết sớm hạn hơn 9.500 hồ sơ các loại

6 tháng đầu năm, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã tiếp nhận hơn 10.700 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực như: tư pháp, tài chính, kế hoạch đầu tư, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa - thông tin và thể thao. Qua đó, đã giải quyết sớm hạn 9.553 hồ sơ, đạt 89,20%; đúng hạn 1.074 hồ sơ và 83 hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường đã tiếp nhận 16.318 hồ sơ của công dân; trong đó, đã giải quyết được 16.060 hồ sơ, đạt 98,42%.


Riêng lĩnh vực đất đai, thị xã đã giải quyết 1.213 hồ sơ, tương ứng với 1.250 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó có 228 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 967 giấy theo quy trình V-LAP và 55 hồ sơ giao đất. UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên, khoáng sản để xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.


K.H

 

.

các thông tin tiện ích