Gỡ khó cho khu vực vịnh Cam Ranh

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vịnh Cam Ranh đến năm 2020, khu vực vịnh Cam Ranh (gồm TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm) đã đạt được một số kết quả cơ bản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Hiệu quả từ thực hiện chính sách "tam nông"

Thành ủy Nha Trang đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông nghiệp của thành phố phát triển ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng lên.

Đầu tư phát triển: Đẩy mạnh giải ngân

6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công chưa cao nên tỉnh đề ra một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch trong năm 2018.

 
.

các thông tin tiện ích