Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Ngày 30-10-2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó:

Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số

Đây là nội dung khá nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, đổi mới điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá cùng một số chính sách về thuế giá trị gia tăng, lệ phí đăng ký kinh doanh… sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 11. 

 
.

các thông tin tiện ích