7 chính sách lao động, tiền lương, phí có hiệu lực từ tháng 12

Kể từ ngày 11-12-2017, Thông tư 110/2017/TT-BTC về việc sửa đổi mức phí thẩm định ĐKKD trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư 245/2016/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.  

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy

Ngày 30-10-2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó:

Sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số

Đây là nội dung khá nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 21/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

 
.

các thông tin tiện ích