Ông Vĩnh Thông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 31-10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định bổ nhiệm ông Vĩnh Thông - Trưởng phòng Quản lý tài chính ngân sách thuộc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ông Trần Nam Bình giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 30-10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Nam Bình - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng...

Đại tá Nhữ Mai Pháo giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có Quyết định số 404/QĐĐ- BQP bổ nhiệm Đại tá Nhữ Mai Pháo, giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thay Đại tá Vũ Thanh Sơn được điều động nhận công tác ở đơn vị mới...

 
.

các thông tin tiện ích