Bà Lê Thu Hải giữ chức Giám đốc Sở Công thương

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thu Hải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương giữ chức Giám đốc Sở Công thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-2-2018.  

Nhân sự mới

Sáng 29-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 28-12-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho bà Lê Thu Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương, phụ trách Sở Công Thương kể từ ngày 1-1-2018 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại Sở Công Thương.

Ông Vĩnh Thông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 31-10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định bổ nhiệm ông Vĩnh Thông - Trưởng phòng Quản lý tài chính ngân sách thuộc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính

 
.

các thông tin tiện ích