Phổ cập giáo dục vùng khó khăn: Những bước đi vững chắc

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh: Cần nhiều biện pháp

Những năm gần đây, ý thức chấp hành an toàn giao thông của học sinh trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông ở đối tượng này vẫn cần sự chung tay từ nhiều phía.

Duy trì nề nếp dạy học

Sau kỳ nghỉ Tết, hôm nay (21-2), hơn 260.000 học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa đi học trở lại. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học sau Tết, đảm bảo đúng chương trình và kế hoạch đề ra.  

 
.

các thông tin tiện ích