Tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi: Nỗ lực tạo chuyển biến

Cùng với những điểm mới trong kỳ thi học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo còn chú trọng đến việc tuyển chọn, đầu tư bồi dưỡng HS giỏi nhằm đưa thành tích HS giỏi của tỉnh Khánh Hòa khởi sắc hơn trong thời gian tới.  

Bất cập khoản thu đầu năm học

Nhà trường để giáo viên trực tiếp thu tiền học sinh, không công khai đầy đủ các khoản thu đầu năm học… đang là một số bất cập khiến phụ huynh bức xúc.  

Triển khai công tác thanh tra giáo dục năm học 2017 - 2018

Ngày 21-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.  

 
.

các thông tin tiện ích