Hoãn thi hành án có đúng luật?

Bà B. phải thanh toán cho tôi khoản nợ gần 150 triệu đồng. Cơ quan thi hành án đã kê biên chiếc xe ô tô của bà. Sau khi tổ chức bán đấu giá không thành, cơ quan thi hành án đã không có biện pháp tiếp tục thi hành mà lại ra quyết định hoãn thi hành án. Việc này có được pháp luật cho phép không?

Quy định về thuế thu nhập cá nhân

 Doanh nghiệp (DN) có chuyên gia của công ty mẹ được cử sang hỗ trợ trong 2 tháng. Các chi phí nhà ở, đi lại, ăn uống do công ty chi trả, không phát sinh chi trả tiền công. Trường hợp này có phát sinh thuế thu nhập cá nhân không? DN có làm quyết toán không?  

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động

Chồng tôi bị tai nạn khi đang làm việc tại phân xưởng, đang được điều trị tại bệnh viện. Tôi muốn biết về phía công ty sẽ có trách nhiệm đến đâu đối với các khoản chi phí điều trị và trách nhiệm vật chất khác?  

 
.

các thông tin tiện ích