Điều kiện để ngân hàng được quyền thu giữ tài sản đảm bảo không thông qua tòa án?

áo Khánh Hòa phản ánh sự kiện Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội thông báo về thu giữ tài sản đảm bảo là khách sạn Bavico Nha Trang (số 2, Phan Bội Châu) theo hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã ký tháng 4-2017 giữa MB chi nhánh Sài Gòn với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt.

Xử lý hóa đơn, chứng từ, thuế giá trị gia tăng

Xí nghiệp có nhận gia công sản phẩm may mặc cho khách hàng, do ảnh hưởng của thiên tai (cơn bão số 12 năm 2017) đã làm hư hỏng một số nguyên liệu, thành phẩm của khách hàng. Khi xí nghiệp thực hiện bồi thường phần nguyên vật liệu, sản phẩm bị hư hỏng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không? Nếu xuất hóa đơn xí nghiệp có được khấu trừ không?

Nghĩa vụ thuế đối với khoản thu về tiền lãi trả chậm

Công ty có nghĩa vụ thanh toán các khoản lãi trả chậm phát sinh từ khoản nợ phải trả cho một doanh nghiệp xây dựng.

 
.

các thông tin tiện ích