Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp

Theo thỏa ước lao động tập thể thì công ty sẽ trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn mức quy định của Luật Lao động. 

Xuất hóa đơn

Công ty là đại lý phân phối chính thức của Honda Việt Nam, chuyên bán xe ô tô và cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô các loại. 

Chỉ có cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân

Xin hỏi các tổ chức chính trị - xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho công dân theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 không?

 
.

các thông tin tiện ích