Mức tiền pháp nhân phải nộp trong vụ án hình sự

Xin cho biết trong vụ án hình sự, pháp nhân thương mại phải nộp khoản tiền để bồi thường thiệt hại được quy định cụ thể thế nào?  

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Vợ tôi là giám đốc một công ty, có thu nhập cao, bản thân tôi chỉ buôn bán nhỏ kết hợp giúp việc gia đình và nuôi đứa con bị khuyết tật. Nay ly hôn thì việc chia tài sản có được chia đều không?  

Cần Phiếu lý lịch tư pháp khi xin việc làm?

Tôi liên hệ một công ty để xin vào làm việc và được thông báo làm hồ sơ. Trong thành phần của hồ sơ có loại Phiếu lý lịch tư pháp. Xin cho biết phiếu này có nội dung gì và được sử dụng thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích