Những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý

Hỏi: Những đối tượng  nào thuộc diện được trợ giúp pháp lý?

Thủ tục khiếu nại thừa phát lại về thi hành án dân sự

Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại thực hiện không đầy đủ công việc theo thỏa thuận về thi hành án thì tôi có thể khiếu nại đến cơ quan nào?   

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty vừa chi tiền mặt cho người lao động (15.000 đồng/1 suất ăn/ngày làm việc), vừa tổ chức nấu ăn tập thể cho người lao động (với chi phí 13.000 đồng/suất ăn). Vậy, tổng chi phí ăn ca cho người lao động như trên (28.000 đồng/1 suất ăn/người) có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

 
.

các thông tin tiện ích