Khi phong tục biến thành… hủ tục

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước Tết Nguyên đán đã có công văn số 31 đề nghị các phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở tôn giáo. 

Tết bình an

Không khí xuân đất nước đang phơi phới, rộng dài. Lòng người phấn chấn. Nhà nhà ấm áp tình xuân.

Xuân an khang

Từ trong tan hoang, đổ nát của bão, của lũ; từ trong một nắng, hai sương của người dân khắp miền, đã thấy lóp ngóp ngoi lên những mầm mạ mới. Rồi lúa lại đơm bông. Lúa lại vàng đồng. Thôn trang lại rộn ràng câu hát ngày mùa.  

 
.

các thông tin tiện ích