Chỉ cần một tấm lòng…

Mới mấy hôm trước, đọc trên báo đâu đó câu phát ngôn đầy ẩn ý của một ca sĩ, rằng "bão số 10 là một cơn bão rất to sẽ tiến vào miền Trung. Rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền Trung! Rồi sau đó đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to!".

Thu hút nhân tài và cơ chế đặt hàng

Nhằm đảm bảo cho các cơ quan trong hệ thống chính trị có được những cá nhân xuất sắc phục vụ, từ nhiệm kỳ 2005 - 2010 Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành chính sách thu hút nhân tài bằng chế độ đãi ngộ khá hấp dẫn.

Siết kỷ cương

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành quyết định ngừng toàn bộ hoạt động dự án đầu tư Công viên văn hóa, thể thao, giải trí Nha Trang Sao, do có nhiều vi phạm, trong đó có tiến độ đầu tư, thực hiện dự án.

 
.

các thông tin tiện ích