Triển khai nông thôn mới nâng cao: Chuyện không đơn giản

Trong vòng 2 năm tới, các huyện đồng bằng phải có ít nhất 1 xã nông thôn mới nâng cao. Đó là mục tiêu Khánh Hòa đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Hội thảo về dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự

Trong 2 ngày, hội thảo tập trung bình luận các quy định của dự án luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm các tội về kinh tế...

Làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Chiều 16-7, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành liên quan làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về tình hình hoạt động và một số khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển địa điểm trường vào vị trí mới tại Khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

 
.

các thông tin tiện ích