Hội thảo giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường du lịch

Thứ Hai, 09/07/2018, 02:16 [GMT+7]

Hội thảo giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường du lịch

Ngày 7-7, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học “Giáo dục bảo vệ môi trường (BVMT) cho sinh viên các trường du lịch”. Hơn 80 đại biểu đến từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các trường đào tạo du lịch trên toàn quốc tham gia.


Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề về thực trạng giáo dục BVMT cho sinh viên trong các cơ sở đào tạo du lịch; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cho các cơ sở đào tạo về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục BVMT; vai trò của các cơ sở đào tạo du lịch, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch trong giáo dục BVMT; xác định những mô hình giáo dục BVMT thành công và giải pháp đưa vấn đề này vào chương trình đào tạo của các trường có đào tạo chuyên ngành du lịch… Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia khảo sát, tham quan các mô hình BVMT tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn TP. Nha Trang.


K.D

 

.

các thông tin tiện ích