51 trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông dạy 2 buổi/ngày

Thứ Hai, 09/07/2018, 03:39 [GMT+7]

51 trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông dạy 2 buổi/ngày

Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 51 trường THCS và THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Trong đó, có 40 trường THCS, chiếm 78,4%; 11 trường THPT, chiếm 21,5%. Có 21 trường THCS, 5 trường phổ thông dân tộc nội trú, 4 trường THPT triển khai 100% số lớp học 2 buổi/ngày.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức học 2 buổi/ngày tạo được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của xã hội, phụ huynh học sinh, góp phần giảm tối đa việc dạy thêm, học thêm ở các đơn vị này.


S.D

 

.

các thông tin tiện ích