Hội đồng xét chọn thầu chợ thành phố Cam Ranh thông báo mời thầu

Thứ Hai, 06/11/2017, 23:04 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


-    Bên mời thầu: Hội đồng xét chọn thầu chợ TP. Cam Ranh.


-    Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Cam Lộc.


-    Đối tượng tham gia dự thầu: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập theo pháp luật Việt Nam; Hộ kinh doanh. Nhà thầu tham gia dự thầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh khai thác và quản lý chợ.


-    Hình thức: Đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà dự thầu.


-    Phương thức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, áp dụng phương pháp đấu thầu một túi hồ sơ.


-    Thời hạn bán hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 10/11/2017 đến 15 giờ ngày 16/11/2017. Phí dự thầu: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm ngàn đồng chẵn).


-    Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 17/11/2017 đến 15 giờ ngày 6/12/2017.


-    Địa điểm bán hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Cam Ranh (Số 01 đường Phạm Hùng, P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3861020, 3861028.


-    Tiền ký quỹ dự thầu: 3% giá mời thầu. Hình thức đảm bảo: Tiền mặt.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2017, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Cam Ranh.


Hội đồng xét chọn thầu TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích