Thông báo

Thứ Tư, 18/10/2017, 22:43 [GMT+7]

1.    Tổ chức chào bán:    TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV


2.    Địa chỉ:    118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


3.    Điện thoại:    (84.258) 3525698


4.    Cổ phiếu chào bán    


    Tên cổ phiếu:    Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khánh Tân


    Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông.      


    Mệnh giá:    10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.


    Số lượng cổ phần đăng ký chào bán:    80.274 (Tám mươi nghìn hai trăm bảy mươi bốn) cổ phần.


5.    Tổng giá trị chào bán(theo mệnh giá):    802.740.000 (Tám trăm lẻ hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng


6.    Giá khởi điểm đấu giá:    31.131 đồng/cổ phiếu.


7.    Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:    Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá.


8.    Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc:    Từ 08h00 ngày 19/10/2017 đến 16h00 ngày 17/11/2017


9.    Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin:(Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)


    Địa điểm nhận đăng ký, nộp tiền cọc:


    Địa điểm công bố thông tin:    Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt


    Website Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV: http://www.khatoco.com


    Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn


10.    Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

    Thời gian nộp phiếu tham dự:        Nộp trực tiếp: Trước 8h30 ngày 21/11/2017;


    Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 20/11/2017.


    Thời gian tổ chức đấu giá:    09h00, ngày 21/11/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt


    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 30/11/2017


    Thời gian hoàn trả tiền cọc:    Từ ngày 21/11/2017 đến  16h00 ngày 27/11/2017


Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn

và http://www.khatoco.com.


Trân trọng thông báo!

 

.

các thông tin tiện ích