Thông báo bán đấu giá

Thứ Hai, 30/10/2017, 20:42 [GMT+7]

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ CHƯƠNG DƯƠNG THÔNG BÁO


Tài sản bán đấu giá:


Tài sản 01: QSDĐ tại địa chỉ 1.18B đường 23/10, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo GCN QSDĐ số T 210909, số vào sổ 00031QSDĐ/0107 do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 6/9/2002.


-    Diện tích: 200m2 (đất xây dựng nhà ở).


Tài sản 02: QSDĐ tại lô 01, lô 02, lô 03, lô 04 đường 23/10, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo GCN Quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở số 410104, hồ sơ số 649/97 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/10/1997.


-    Diện tích: 384,6m2 (đất xây nhà ở đô thị)


(Bán riêng từng tài sản)


Giá khởi điểm: Tài sản 01: 5.046.138.000 đồng (Năm tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng)


Tài sản 02: 9.703.723.374 đồng (Chín tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, ba trăm bảy mươi bốn đồng)


Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2017 đến 16 giờ ngày 19/11/2017.


Thời gian, địa điểm bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 22/11/2017 tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương.


Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Chương Dương, địa chỉ: 21B Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang. ĐT:0258.3521191

.

các thông tin tiện ích