Thông báo đấu giá

Thứ Năm, 02/11/2017, 21:43 [GMT+7]

“TRUNG TÂM DV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

Thông báo đấu giá:


- 14,382 m3 gỗ xẻ hộp. Giá khởi điểm: 112.910.540 đồng.


- 14,960 m3 gỗ xẻ hộp và tròn. Giá khởi điểm: 107.974.150 đồng.


Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/ 1 tài sản.


Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản: Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh.


Thời gian, địa điểm đấu giá: Ngày 16/11/2017 tại Trung tâm.


Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, liên hệ trực tiếp với Trung tâm từ ngày 03/11/2017 đến 16 giờ ngày 13/11/2017 (trong giờ hành chính), để được hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá.


Địa chỉ liên hệ: Số 77 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 0258.3829213”.
    
 

.

các thông tin tiện ích