Chỗ ở mới không được đăng ký thường trú?

Thứ Ba, 10/07/2018, 22:56 [GMT+7]

Chỗ ở mới không được đăng ký thường trú?

Hỏi: Tôi muốn mua một căn nhà ở Nha Trang để ở, hai bên đã thỏa thuận giá cả và phương thức thanh toán. Khi tiếp xúc thì hàng xóm ở đây cho biết, khu này sắp phải giải tỏa để mở đường, nếu tới ở sẽ không được đăng ký hộ khẩu. Xin cho biết vấn đề trên có đúng không?
 
Nguyễn Bích Ngọc (Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
 
Trả lời: Về nơi cư trú của công dân được Nghị định 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ ghi nhận, là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của họ. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Chỗ ở hợp pháp bao gồm: nhà ở; tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; nhà khác được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
 
Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, gồm:
 
a) Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;
 
b) Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;
 
c) Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);
 
d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Trường hợp chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Công an hướng dẫn tại Thông tư số  35/2014/TT-BCA, là chỗ ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đã được thông báo tới chính quyền địa phương và các hộ dân.
 
Đối chiếu các quy định trên, nếu chỗ ở mới của bạn khi mua nhà là nơi có quy hoạch mở đường, hay sẽ giải tỏa để mở đường nhưng không thuộc vào các trường hợp không được đăng ký nêu trên đây thì không trở ngại đến việc đăng ký thường trú của bạn.
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 
.

các thông tin tiện ích