Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

Thứ Sáu, 22/06/2018, 19:28 [GMT+7]

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

Hỏi: Vừa qua, tôi ký hợp đồng nhận chuyển quyền sử dụng một thửa đất tại TP. Nha Trang, hợp đồng được công chứng. Tôi đã giao đủ tiền cho bên chuyển nhượng, đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại bộ phận một cửa, có biên nhận hẹn ngày trả kết quả giải quyết. Xin hỏi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tôi nói trên đã có hiệu lực chưa?


                    Nguyễn Thị Lan
(phường Xương Huân, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013: việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Như vậy, hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính kể từ khi cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận biến động đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ địa chính.


Trường hợp chị hỏi mới ở giai đoạn nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, thể hiện bằng biên nhận tiếp nhận hồ sơ theo thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, chưa được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa vào sổ địa chính, nên chưa có hiệu lực.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích