Trên đường đi làm bị tai nạn có được bồi thường không?

Thứ Ba, 03/07/2018, 23:55 [GMT+7]

Trên đường đi làm bị tai nạn có được bồi thường không?

Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn giao thông khi trên đường đến công ty để làm việc. Xin hỏi trong trường hợp này anh ấy có được phía công ty bồi thường do bị suy giảm khả năng lao động không?


Mai Hoa (xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.


Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, trong đó việc bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra được quy định như sau:


a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;


b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định về bồi thường nêu trên.


 Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra thì được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định về bồi thường  với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.


Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động trợ cấp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định về bồi thường với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.


Với các quy định của luật được trích nêu trên đây cho thấy trường hợp của chồng bạn sẽ không được bồi thường theo chế độ tai nạn lao động, mà được nhận khoản trợ cấp từ người sử dụng lao động.


Bạn có thể tìm hiểu thêm về mức trợ cấp cụ thể được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích