Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang thông báo

Thứ Năm, 17/08/2017, 21:27 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường đối với 16 trường hợp – đợt 2 (có phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ đính kèm).


Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND P. Phước Long; Công ty CPĐTPT LOCUS địa chỉ số 29 NV 03 Khu đô thị mới Phước Long; Tại tổ dân phố của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.


Thời hạn niêm yết: 20 ngày kể từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017.


2. Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đã được xét kinh phí bồi thường, hỗ trợ đến tại địa điểm niêm yết nêu trên để xem và đóng góp ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, đề nghị liên hệ UBND P. Phước Long hoặc Công ty CPĐTPT LOCUS để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.


3.  Hết thời hạn niêm yết nếu không có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, Công ty CPĐTPT LOCUS hoàn chỉnh phương án chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

.

các thông tin tiện ích