Quyết định Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

Thứ Tư, 16/08/2017, 22:19 [GMT+7]

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) lô đất CC-C thuộc Khu đô thị biển An Viên, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang

Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 1660/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) lô đất CC-C thuộc Khu đô thị biển An Viên, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang với những nội dung chính như sau:

 1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) lô đất CC-C thuộc Khu đô thị biển An Viên.
 2. Địa điểm: P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang.
 3. Tính chất lô đất: Căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê và khách sạn
 4. Quy mô, diện tích khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 8.187m2
 5. Các nội dung chính của đồ án điều chỉnh cục bộ, bao gồm
 1. Nội dung chính điều chỉnh cục bộ quy hoạch
 • Điều chỉnh tính chất sử dụng của lô đất CC-C: Chuyển từ đất Công trình công cộng – thương mại dịch vụ )Trung tâm mua sắm cao cấp – dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp) thành đất Căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê và khách sạn. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/1/2055 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất số CĐ 927095 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 9/9/2016.
 • Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 35.9% thành 38,02%
 • Điều chỉnh số tầng công trình từ 07 tành 07 tầng và 22 tầng
 • Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ 2,24 lần thành 5,88 lần.
 1. Bảng so sánh các chỉ tiêu sử dụng của lô đất CC-C trước và sau khi điều chỉnh.

 

Chỉ tiêu sử dụng đất

 Theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô đất DL-A-10, CC-B, CC-C Khu đô thị biển An Viên được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 6/1/2011

 Phương án xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết

     Ghi chú

 Chức năng sử dụng đất

Công trình công cộng – thương mại dịch vụ (Trung tâm mua sắm – Dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp)

 Căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê và khách sạn (thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/1/2055).

 Thay đổi chức năng

 DT lô đất

 8.187 m2

 8.187 m2

 Giữ nguyên

 MĐXD

 35,9%

 38,02%

 Tăng 2,12%

 Tầng cao tối đa

 07 tầng

 - Căn hộ du lịch: 22 tầng (87,4 m)

 - Khách sạn: 07 tầng (27 m)

 Tăng 15 tầng

 HSSDĐ

 2,24 lần

 5,88 lần

 Tăng 3,64 lần

 

 

.

các thông tin tiện ích