Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Hai, 21/08/2017, 23:30 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN KHÁNH HÒA

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.vnpt.vn

 

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Khánh Hòa

 1. Địa chỉ:

50 Lê Thánh Tôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 1. Điện thoại:

058.3525122                       Fax: 058.3525133

 1. Ngành nghề kinh doanh chính:

Xây lắp công trình bưu điện; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 1. Vốn điều lệ thực góp:

5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

130.000 cổ phần (Một trăm ba mươi nghìn cổ phần)

 1. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

 1. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

 1. Giá khởi điểm:

29.700đồng/cổ phần (Hai mươi chín nghìn bảy trăm đồng/cổ phần)

 1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

 1. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Khánh Hòado Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

 1. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 3 Tòa nhà TT hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 9h00 ngày 22/08/2017 đến hết 16h00 ngày 18/09/2017 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 20 tháng 09 năm 2017 tạiCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

 1. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

- Thời gian: 09h00 ngày 21 tháng 09 năm 2017

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ 09h00 ngày 22/09/2017 đến 16h00 ngày 02/10/2017 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 

 

.

các thông tin tiện ích