Thông báo mời thầu

Thứ Năm, 17/08/2017, 21:32 [GMT+7]

Thông báo mời thầu


-    Tên bên mời thầu: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh


-    Tên gói thầu: Mua sắm vật chất Hậu cần huấn luyện, diễn tập năm 2017.


-    Tên dự án: Mua sắm vật chất Hậu cần huấn luyện, diễn tập năm 2017.


-    Nguồn vốn: Ngân sách huyện Khánh Vĩnh cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện để mua sắm năm 2017.


-    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.


-    Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 21/8/2017 đến 8 giờ ngày 27/8/2017.


-    Địa điểm bán HSMT: Ban Hậu cần – Kỹ thuật (bộ phần Tài chính), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh. Địa chỉ: Số 04 Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3790227.


-    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)


-    Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 27/8/2017


-    Địa chỉ nhận HSDT: Ban Hậu cần – Kỹ thuật (bộ phận Tài chính), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh. Địa chỉ: Số 04 Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ ngày 27/8/2017 tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh.


Kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.   

 

.

các thông tin tiện ích