Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 14/11/2017, 21:31 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Theo thông báo số 6281/TB-CT ngày 08/11/2017 của Cục Thuế, Công ty TNHH Solar Power Kiều Thi Germany (Mã số thuế: 4201759806) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


2. Theo thông báo số 6282/TB-CT ngày 08/11/2017 của Cục Thuế, Công ty TNHH Solar Kiều Thi (Mã số thuế: 4201759820) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


3. Kể từ ngày 09/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0000268 của Doanh Nghiệp Tư Nhân SX & DV TM Mai Trang, mã số thuế: 4201537063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân phố Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 09/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000261 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng An Phát, mã số thuế: 4200528926, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Nhà B1 Chung cư số 02 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 09/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KQ/11P, từ số 0000118 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến Quốc,  mã số thuế: 4200691538, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 - Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 09/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000115 đến số 0000500 của Công ty TNHH XD-SX-TM-DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 14/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TN/14P, từ số 0000275 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Nguyên, mã số thuế: 4200532721, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  44A đường 23/10, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích