Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 10/11/2017, 19:51 [GMT+7]

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất


Ông Mang Bu Hai và bà Mang Thị Ngân có chuyển nhượng cho ông Hoàng Văn Dũng thửa đất số 495 tờ 11 diện tích 849m2, loại đất LUC (đã được UBND huyện Diên Khánh cấp GCNQSDĐ số phát hành L 433535, số vào sổ 00063 ngày 18/7/1998). Đối chiếu bản đồ VN2000 thuộc thửa đất số 49, tờ 29, diện tích 837.6m2, loại đất LUC. Địa chỉ thửa đất: Đồng Cau, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa.
 

.

các thông tin tiện ích