Công ty Yến sào Khánh Hòa: IPO thành công gần 8 triệu cổ phần

Thứ Ba, 12/09/2017, 22:24 [GMT+7]

Công ty Yến sào Khánh Hòa: IPO thành công gần 8 triệu cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo kết quả đấu giá cổ phần ra công chúng lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (Yến sào Khánh Hòa).


Theo đó, khối lượng cổ phần đem ra đấu giá là 7.971.640 cổ phần với giá khởi điểm 23.000 đồng/cổ phần. Có 8 tổ chức và 285 cá nhân đăng ký tham gia đấu giá, với tổng khối lượng đặt mua 20.677.820 cổ phần.


Kết quả, giá đấu thành công cao nhất 80.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất 25.300 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân 27.937 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm 21,5%. Có 2 tổ chức cùng 132 cá nhân trúng giá, tổng trị giá cổ phần bán được 222,7 tỷ đồng.


T.A

 

.

các thông tin tiện ích