Huyện ủy Vạn Ninh:

Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chủ Nhật, 07/01/2018, 23:24 [GMT+7]

Tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Huyện ủy Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và đề ra nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Địa phương kịp thời bổ sung các quy định, quy chế, hương ước phù hợp với tình hình mới ở khu dân cư, làng văn hóa gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bên cạnh đó, kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải, ban hòa giải ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị đã trở thành nề nếp và luôn được bổ sung vào nội dung hoạt động trong quá trình đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; kịp thời ngăn chặn các thành vi tiêu cực, tham nhũng, tiêu cực, hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức nhất là đối với cán bộ thường xuyên tiếp xúc, làm việc với nhân dân.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.


Thanh Lâm

 

.

các thông tin tiện ích