Sở Tư pháp: Sẽ "liên thông tin học" với Công an tỉnh

Chủ Nhật, 07/01/2018, 22:58 [GMT+7]

Sở Tư pháp: Sẽ "liên thông tin học" với Công an tỉnh

Đây là một trong những định hướng nhằm tiếp tục  thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2018.


Theo đó, năm nay, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp, “liên thông tin học” với Công an tỉnh nhằm cắt giảm thời gian luân chuyển hồ sơ để xác minh và trả lời kết quả xác minh. Hiện nay, 2 cơ quan đã thống nhất được giải pháp tiến tới giải quyết hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm để chấm dứt luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình phối hợp xác minh thông tin lý lịch tư pháp.


Được biết, năm 2017, Sở Tư pháp đã cơ bản hoàn thành 11 mục tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính. Đặc biệt, một số nhiệm vụ dài hạn như: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp thông tin ngăn chặn phục vụ cho hoạt động công chứng; triển khai Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch bước đầu đạt kết quả tốt...


N.V

.

các thông tin tiện ích