Từ năm 2018, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Thứ Ba, 28/11/2017, 11:06 [GMT+7]

Từ năm 2018, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 6-5-2015 quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, từ năm 2018, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Hoàng Anh Hào - Trưởng phòng Nước và Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.


- Xin ông cho biết vì sao lại phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước và ý nghĩa của vấn đề này?


- Việc thiết lập, giám sát và bảo vệ hành lang nguồn nước có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. Hành lang bảo vệ nguồn nước là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.


Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu khai thác sử dụng nước ngày càng tăng, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ suy thoái. Để thỏa mãn các mục tiêu sử dụng nước, an ninh nguồn nước hay các xung đột giữa các đối tượng sử dụng nước và nhiều vấn đề môi trường liên quan, việc phát triển bền vững, quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước có hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết.  Trong bối cảnh đó, việc lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp các địa phương trong tỉnh chủ động hơn trong việc sử dụng tài nguyên nước.


Các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước là: bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.


- Thưa ông, hiện nay Khánh Hòa triển khai công việc này như thế nào, toàn tỉnh có bao nhiêu điểm cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước và khi nào việc đánh dấu mới được tiến hành?


- Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu thực hiện công tác “Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Qua đó, đã tiến hành điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; đồng thời đề xuất khung hạng mục của chương trình hành động nhằm quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trong tỉnh. UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022 gồm: 21 hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải cắm mốc và 27 đoạn sông được đưa vào danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.


Việc thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước được bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2018 - 2022; hàng năm căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung danh mục nguồn nước phải cắm mốc.


- Xin cảm ơn ông!


Phú Lâm (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích