Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển huyện Diên Khánh

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:44 [GMT+7]

Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển huyện Diên Khánh

Chiều 13-9, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Theo phương án quy hoạch, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành bình quân hàng năm của huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 11,58%, giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,96%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 94 triệu đồng, đến năm 2030 ước đạt 150 triệu đồng, tăng bình quân 9 - 10%/năm. Tổng thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12%; đến năm 2025, 100% xã trên địa bàn huyện được công nhận nông thôn mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025 giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống còn 5%, nâng tỷ trọng dịch vụ lên 34%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 61%... Về mục tiêu xã hội, đến năm 2025, hơn 85% trường học của huyện đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%... Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã góp ý một số vấn đề như: đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao phục vụ du lịch; phát triển du lịch văn hóa lịch sử, cân nhắc các tiêu chí để phát triển huyện Diên Khánh thành thị xã trước năm 2020…

 

Đồng chí Lê Đức Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ông Lê Đức Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Đức Vinh yêu cầu huyện Diên Khánh cần xem lại tỷ trọng kinh tế của từng ngành cho phù hợp theo hướng đẩy mạnh du lịch - dịch vụ; rà soát các tiêu chí để phát triển huyện thành thị xã; phát huy hạ tầng giao thông đã được đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh phương án quy hoạch về hệ thống cung cấp nước sạch, điện, một số dự án cần tập trung đầu tư trước mắt… Tại buổi làm việc, Hội đồng thẩm định dự án đã đồng ý thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  


H.DUNG
 

.

các thông tin tiện ích