Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 03/12/2017, 18:48 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 28/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000130 đến số 0000200 và từ số 0000205 đến số 0000250 của Công ty TNHH Igreen, mã số thuế: 4201542835, địa chỉ trụ sở kinh doanh: STH 44.26 Đường số 4, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 28/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TV/16P, từ số 0000030 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại KTV, mã số thuế: 4201681677, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 28A Yersin, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 28/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HG/15P, từ số 0000137 đến số 0000500 của Công ty TNHH trang trí nội thất và dịch vụ tư vấn bất động sản Hoàng Gia, mã số thuế: 4200919937, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Cao Bá Quát, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.   


4. Kể từ ngày 30/11/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0016009 đến số 0016050 của Công ty TNHH Quãng Phát Nha Trang, mã số thuế: 4201490898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 3, Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 02/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn XK/12P, từ số 0000034 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đo đạc Xuân Ký, mã số thuế: 4201339537, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 04/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000005 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Phát triển Năng lượng Xanh Khánh Hòa, mã số thuế: 4201667619, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 28T1 Hải Đức, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 01/11/2017 về trước, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000027 đến số 0000041 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000115 đến số 0000500 của Công ty TNHH XD-SX-TM-DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 29/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0004092 của Chi nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1, mã số thuế: 3600436763-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích