Tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng

Thứ Tư, 22/11/2017, 13:44 [GMT+7]

Tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kế hoạch mở lớp tập huấn. Theo đó, đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ lãnh đạo, chuyên môn, quản lý và trực tiếp làm công tác đấu thầu qua mạng của cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, bên mời thầu và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các cá nhân có nhu cầu.
 
Thời gian học dự kiến là ngày 1 và 2-12 tại Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu. Lớp tập huấn sẽ phổ biến các quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng gồm thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT, Văn bản 1596/UBND-XDNĐ ngày 28-2-2017 của UBND tỉnh.
 
Người tham dự còn được hướng dẫn thực hành các chức năng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trực tiếp phê duyệt, cấp phát chứng thư số thật cho các nhà thầu, bên mời thầu chưa có chứng thư số của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay tại khóa học).
 
Cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đăng ký học có thể liên hệ Phòng đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư (02583.821.995) hoặc truy cập trang web http://skhdt.khanhhoa.gov.vn để biết thêm chi tiết.
 
Tâm Minh
 
.

các thông tin tiện ích