Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh:

Nợ quá hạn giảm

Thứ Năm, 21/09/2017, 07:57 [GMT+7]

Nợ quá hạn giảm

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), tính đến ngày 31-8, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 168,6 tỷ đồng, tăng hơn 165 tỷ đồng so với năm 2003 khi mới thành lập, tăng hơn 58,6 tỷ đồng so với năm 2012. Trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,24% trong tổng dư nợ; tổng số nợ khoanh là 104 triệu đồng.


Được biết, tăng trưởng dư nợ hàng năm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh luôn đạt mức cao, chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn giảm. Nguồn vốn vay ưu đãi từ 10 chương trình mà đơn vị triển khai như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; cho vay học sinh - sinh viên; cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo… đã góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu của chương trình giảm nghèo bền vững và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Nguồn vốn đã phát huy được hiệu quả tích cực trong việc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.


H.L


 

.

các thông tin tiện ích