Giao gần 4.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương đợt 2

Thứ Ba, 03/07/2018, 23:23 [GMT+7]

Giao gần 4.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương đợt 2

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 (đợt 2) cho các bộ, địa phương theo ngành, lĩnh vực và danh mục dự án.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư căn cứ danh mục dự án và tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 đợt 2 được giao ở trên, quyết định giao cho các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục và chi tiết mức vốn của các dự án. Đồng thời, chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.


Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 đợt 2 được giao, các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án theo quy định cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện…

G.C
 

.

các thông tin tiện ích