Lực đẩy mới

Thứ Năm, 08/12/2016, 22:29 [GMT+7]

Ngày 5-12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103 về một số nội dung kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.


Theo đó, Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 3 đơn vị hành chính - kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh, theo định hướng mỗi đơn vị HC-KT đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi đơn vị; tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng; tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.


Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các đề án đơn vị HC-KT đặc biệt; đề xuất cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng các dự án Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt cho từng đơn vị; giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện báo cáo về các đề án, trong đó cập nhật, phân tích, đánh giá tổng thể kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này; đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách kinh tế ưu đãi đặc thù áp dụng cho các đơn vị HC-KT đặc biệt.


Trên cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của các tỉnh; ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ; UBND các tỉnh và các bộ, cơ quan liên quan lập đề nghị xây dựng các dự án Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn; Bắc Vân Phong; Phú Quốc, báo cáo Chính phủ cho ý kiến trình Quốc hội.


Có thể thấy, kể từ khi Bộ Chính trị đồng ý xây dựng Đặc khu HC-KT Bắc Vân Phong tại Kết luận số 53-KL/TW ngày 24-12-2012, đến nay, một lần nữa, quyết tâm xây dựng Đặc khu HC-KT Bắc Vân Phong được tái khẳng định.


Chúng ta đều biết, vịnh Vân Phong có tiềm năng to lớn trong phát triển khu kinh tế (KKT) tổng hợp. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ thành lập và ban hành quy chế hoạt động KKT Vân Phong, có diện tích 150.000ha. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung KKT Vân Phong đến năm 2030, theo hướng điều chỉnh tính chất KKT Vân Phong là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.


Vậy đã 4 năm rồi, kể từ khi có Kết luận số 53-KL/TW. Việc triển khai thực hiện Đề án Đặc khu HC-KT Bắc Vân Phong vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong các khâu xác lập mô hình; xây dựng cơ chế, chính sách... Tất cả phải nghiên cứu, học hỏi từ nhiều mô hình trên thế giới. Cho nên, Vân Phong cứ mãi đợi chờ. Tiềm năng lớn là vậy, nhưng Vân Phong vẫn chưa thể hiện được vai trò của mình trong việc tạo động lực phát triển mới, có sức lan tỏa mạnh cho Khánh Hòa, cho cả nước. Có người ví von Vân Phong như công chúa ngủ trong rừng, mãi chưa được đánh thức!


 Trước nay, chúng ta vẫn quen gọi là đặc khu HC-KT. Nay, Chính phủ gọi là đơn vị HC-KT đặc biệt. UBND tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện đề án; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho đơn vị HC-KT đặc biệt Bắc Vân Phong. Với quyết tâm cao, sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh, Nghị quyết 103 của Chính phủ chắc chắn sẽ là lực đẩy quan trọng để đơn vị HC-KT đặc biệt Bắc Vân Phong sớm hình thành và phát triển.


PHONG NGUYÊN 

.

các thông tin tiện ích