Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II Campuchia:

Tham quan học tập tại Khánh Hòa

Chủ Nhật, 08/07/2018, 22:24 [GMT+7]

Tham quan học tập tại Khánh Hòa

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra tội phạm hình sự cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II Campuchia tổ chức đoàn với 34 học viên lớp Q27C đến tham quan, học tập thực tế tại Công an Khánh Hòa.

 

Học viên lớp Q27C, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II Campuchia chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Công an Khánh Hòa.

Học viên lớp Q27C, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II Campuchia chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Công an Khánh Hòa.


 Trong thời gian tham quan, học tập, các học viên Campuchia và Công an tỉnh cùng nhau chia sẻ một số vấn đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, giúp các học viên Campuchia có sự so sánh, đánh giá những kiến thức lý luận đã được bồi dưỡng và thực tiễn áp dụng tại địa phương. Ngoài ra, đoàn học viên Campuchia đi tham quan thực tế tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm để học tập về công tác phòng, chống tội phạm tại các khu, cụm công nghiệp.


Lan Phương

 

.

các thông tin tiện ích