Thành ủy Nha Trang: Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

Thứ Sáu, 05/01/2018, 23:29 [GMT+7]

Thành ủy Nha Trang: Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

Ngày 5-1, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Năm qua, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đảng ủy cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư và những vụ việc phát sinh, góp phần hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Thành ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 21 tổ chức đảng và 1 đoàn giám sát đối với 4 đảng ủy cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra đối với 7 đảng ủy, thực hiện giám sát đối với 5 đảng ủy, 1 chi bộ cơ sở và 10 đảng viên; các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy triển khai 152 cuộc kiểm tra. Trong năm, toàn Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 9 đảng viên. Thành ủy Nha Trang tiếp nhận 39 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị; kết quả đã xử lý xong 7 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 19 đơn, 13 đơn lưu theo dõi...


Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động trong phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; làm tốt công tác phát hiện, phòng ngừa sai phạm; kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và các đơn thư khác…


THU HƯƠNG  

 

.

các thông tin tiện ích