Đánh giá toàn diện công tác cán bộ

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:39 [GMT+7]

Đánh giá toàn diện công tác cán bộ

Ngày 13-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị


Kết quả tích cực


Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, công tác cán bộ của tỉnh đã thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, mở rộng dân chủ nên đánh giá cán bộ sát hơn. Việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình các cấp, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, công chức, viên chức để đề ra giải pháp khắc phục; có những đổi mới trong cách thức, quy trình kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân theo hướng sát sao, đúng thực chất hơn. Đến nay, trình độ năng lực của cán bộ, công chức có những chuyển biến đáng kể, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan cấp tỉnh đều có trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu công việc theo Nghị quyết Trung ương 3.

 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị


Kết quả quy hoạch các chức danh ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 đều đạt và đảm bảo các tiêu chuẩn về cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, mỗi chức danh quy hoạch từ 2 đến 3 người; số lượng ban chấp hành, ban thường vụ đều đạt từ 1,5 đến 2 lần.


Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển được 5 đợt cán bộ, gồm 35 đồng chí diện tỉnh quản lý từ tỉnh về công tác tại các huyện, thị xã, thành phố và ngược lại. Đến nay, trong số 35 đồng chí được luân chuyển, có 19 người được bổ nhiệm giữ chức vụ, trọng trách cao hơn; 10 đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt của các cơ quan; 6 đồng chí còn đang trong thời gian thực hiện luân chuyển. Đối với cấp huyện, đã luân chuyển được 164 đồng chí, trong đó có 123 đồng chí cấp huyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn và 33 đồng chí từ xã, phường, thị trấn về công tác tại các phòng, ban cấp huyện; 8 đồng chí từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác…


Một số hạn chế


Về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy, tuy đã có nhiều cố gắng trong việc lựa chọn và đưa vào danh sách nhân sự để bầu tham gia cấp ủy, nhưng khi bầu lại không trúng cử hoặc trúng với số lượng ít. Vì vậy, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong ban chấp hành và ban thường vụ khóa mới chưa đáp ứng được theo quy định của Trung ương.

 

Công tác đánh giá cán bộ vẫn còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực, phẩm chất cán bộ, công chức, viên chức; chưa cụ thể hóa được tiêu chuẩn cán bộ cho từng chức danh, dẫn đến việc xem xét, đánh giá còn thiếu cụ thể, thiếu chuẩn xác. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nội dung, chương trình giảng dạy tuy có đổi mới nhưng còn thiếu nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết. Một số cấp ủy chưa nắm chắc từng cán bộ thuộc quyền quản lý, chưa xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá sau khi luân chuyển; việc luân chuyển ngang từ huyện này sang huyện khác, từ xã này sang xã khác chưa nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước; phát hiện dấu hiệu vi phạm còn chậm.

 

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ


Để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ông Lê Đức Vinh đề nghị cần quan tâm đến công tác đào tạo; trong đó, phải quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực một số ngành trọng điểm như: y tế, giáo dục, du lịch. Bên cạnh công tác quy hoạch, đào tạo, hàng năm cần rà soát, theo dõi, đánh giá nguồn cán bộ dự bị dài hạn để đảm bảo chất lượng. Ông Lê Đức Vinh đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ. Theo đó, ngoài đáp ứng các tiêu chí về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chuyên môn, cán bộ phải có kỹ năng hội nhập. Đề cập đến công tác luân chuyển cán bộ, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh mục đích của việc luân chuyển là để cán bộ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành nên cần mở rộng hơn. Liên quan đến chính sách thu hút nhân tài, ông Trần An Khánh - Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị, bên cạnh thu hút nhân tài cần có chính sách để giữ được người tài công tác lâu dài tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Ông Trần An Khánh phát biểu tại hội nghị
Ông Trần An Khánh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu trong thời gian tới, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt trách nhiệm về công tác cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhanh chóng có kết luận để xử lý những trường hợp còn vướng mắc; TP. Nha Trang và Sở Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại xã, phường để bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND…


N.D

 . Kết quả đánh giá cán bộ từ năm 2009 - 2016, tỷ lệ bình quân: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 63,57%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 33,68%; hoàn thành nhiệm vụ 2,51%; không hoàn thành nhiệm vụ 0,24%.


. Giai đoạn 2009 đến tháng 7-2017, đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho 6.884 học viên (cao cấp 1.190 học viên, trung cấp 4.694 học viên); đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ cho 4.074 học viên (sau đại học 458 học viên; đại học, cao đẳng 3.616 học viên); bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 3.028 học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 1, 2 và 3 là 2.285 học viên; bồi dưỡng chuyên môn và tập huấn 46.289 lượt người.

  

.

các thông tin tiện ích