10:12, 04/12/2022

11 người chết vì tai nạn lao động

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 11 người chết.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm 11 người chết.


Nguyên nhân chủ yếu là chủ sử dụng lao động và người lao động chưa tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; chưa thực hiện tốt các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; người lao động vi phạm quy trình làm việc an toàn và các nguyên nhân khách quan khác. Hầu hết các vụ tai nạn lao động đã được các ngành chức năng tiến hành điều tra và yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, hoàn tất hồ sơ thủ tục, chi trả các chế độ cho các gia đình có người bị nạn theo quy định của pháp luật.


PHÚ AN