Triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

Thứ Ba, 27/09/2022, 21:59 [GMT+7]

Triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp rà soát, đánh giá, đề xuất phương hướng hoàn thiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác trợ giúp pháp lý về lĩnh vực này; trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đặc biệt trong các vụ việc người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, ngược đãi. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính bằng nhiều hình thức; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính và các văn bản liên quan.


N.V

.

các thông tin tiện ích