Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025

Thứ Tư, 21/09/2022, 20:14 [GMT+7]

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa vừa triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, sở đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của sở được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau (bao gồm cả thiết bị di động); 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đến năm 2030, hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, tiếp tục duy trì các mục tiêu đạt được trong giai đoạn trước và phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của sở được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh; 70% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý…

Để đạt mục tiêu đề ra, sở tập trung triển khai nhiều giải pháp như: Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phát triển dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển chính quyền số…


V.G

.

các thông tin tiện ích